Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Komisja Europejska zatwierdza preparat BRAVECTO® (Fluralaner) do iniekcji u psów

Warszawa, 29 stycznia 2024 – MSD Animal Health, część firmy Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA (NYSE: MRK), poinformowała dziś, że Komisja Europejska zatwierdziła preparat BRAVECTO® (fluralaner) 150 mg/ml w formie proszku i płynu do sporządzania zawiesiny do iniekcji u psów. Produkt został zatwierdzony do natychmiastowego i trwałego zabijania pcheł (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis), trwałego zabijania kleszczy od 3 dni do 12 miesięcy po zastosowaniu w przypadku Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus i Dermacentor reticulatus, a także od 4 dni do 12 miesięcy po zastosowaniu w przypadku Rhipicephalus sanguineus.

Preparat BRAVECTO do iniekcji może być stosowany przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem u psów i szczeniąt w wieku od sześciu miesięcy i starszych. Preparat ponadto zmniejsza ryzyko zakażenia Babesia canis canis poprzez transmisję przez Dermacentor reticulatus od 3. dnia po zastosowaniu przez okres do 12 miesięcy, a także zmniejsza ryzyko zakażenia Dipylidium caninum poprzez transmisję przez Ctenocephalides felis przez okres do 12 miesięcy.

„MSD Animal Health oferuje BRAVECTO do długotrwałej ochrony przed pchłami i kleszczami już od dekady” – mówi Holger Lehmann, wiceprezes ds. badań i rozwoju działu Pharmaceuticals w firmie MSD Animal Health. – „Wraz z zatwierdzeniem preparatu BRAVECTO do iniekcji, rozszerzamy portfolio o nowy innowacyjny produkt do walki z pasożytami. Oferujemy lekarzom weterynarii produkt do iniekcji dla dorosłych psów i szczeniąt w wieku powyżej sześciu miesięcy, który zapewnia ochronę przed pchłami i kleszczami przez cały rok po jednorazowym podaniu”.

Zatwierdzenie przez KE jest następstwem pozytywnej opinii Komitetu ds. Leków Weterynaryjnych (CVMP) Europejskiej Agencji Leków, wydanej w grudniu 2023 r.

O BRAVECTO® (fluralaner)

Preparat BRAVECTO, wprowadzony na rynek w 2014 roku, zapewnia długotrwałą ochronę przed pchłami i kleszczami. Ponad 300 milionów dawek produktu zostało dotychczas rozprowadzonych w ponad 100 krajach. BRAVECTO jest dostępny w różnych postaciach, obejmując preparaty do stosowania zarówno u psów, jak i kotów.

Zapewnienie zwierzętom domowym trwałej ochrony przed pchłami i kleszczami jest niezbędne – niezależnie od tego, czy zwierzę wychodzi na zewnątrz, czy nie. Wbrew powszechnemu wśród opiekunów zwierząt przekonaniu, pchły i kleszcze są aktywne nie tylko w miesiącach wiosennych i letnich, ale stanowią zagrożenie przez cały rok.

Pchły i kleszcze mogą z łatwością atakować psy i koty. Kleszcze mogą przenosić poważne choroby, w tym riketsjozę, anaplazmozę i boreliozę (Lyme disease), podczas gdy pchły są najczęstszymi pasożytami zewnętrznymi występującymi u zwierząt domowych i mogą przenosić bartonellozę („chorobę kociego pazura”) i tasiemce.

O MSD Animal Health

W firmie MSD, znanej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pod nazwą Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA, jednoczymy działania wokół naszego celu: wykorzystujemy najnowsze odkrycia nauki, aby ratować i poprawiać jakość życia na całym świecie. Od ponad wieku jesteśmy w czołówce w dziedzinie badań, których efektem są leki, szczepionki i innowacyjne rozwiązania dla zdrowia odpowiadające na globalne wyzwania. MSD Animal Health, dział firmy Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA, jest jednostką firmy MSD skupioną na zdrowiu zwierząt. Poprzez swoją misję The Science of Healthier Animals® (tł. Nauka na rzecz zdrowszych zwierząt), MSD Animal Health oferuje lekarzom weterynarii, rolnikom, producentom, właścicielom zwierząt oraz organizacjom rządowym szeroką gamę leków weterynaryjnych, szczepionek, rozwiązań i usług w zakresie zarządzania zdrowiem, a także szeroki pakiet technologii obejmujący produkty do identyfikacji, trackingu oraz monitoringu. MSD Animal Health zobowiązuje się do utrzymania i poprawy zdrowia, dobrostanu i wydajności zwierząt oraz osób, które się nimi opiekują. Firma intensywnie inwestuje w obszar badań i rozwoju oraz w globalny, nowoczesny łańcuch dostaw. MSD Animal Health obecna jest w ponad 50 krajach, a jej produkty dostępne są na 150 rynkach. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.msd–animal–health.com oraz do obserwowania naszych mediów społecznościowych na LinkedIn oraz X (poprzednio Twitter).

Oświadczenie dotyczące przyszłości firmy Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA

Niniejsza informacja prasowa firmy Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA („spółka”) zawiera „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu postanowień „bezpiecznej przystani” amerykańskiej ustawy The U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Oświadczenia opierają się na aktualnych przekonaniach i oczekiwaniach kierownictwa firmy i są obarczone znaczącym ryzykiem i niepewnością. Jeśli założenia okażą się niedokładne lub zmaterializują się nieprzewidziane zagrożenia czy niepewność, rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości.

Zagrożenia i niepewność obejmują między innymi ogólne warunki branżowe i konkurencję, ogólne czynniki ekonomiczne, w tym wahania stóp procentowych i kursów walutowych, wpływ globalnego wybuchu pandemii koronawirusa (COVID–19), wpływ regulacji przemysłu farmaceutycznego i ustawodawstwa dotyczącego opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, globalne trendy w zakresie ograniczania kosztów opieki zdrowotnej, postęp technologiczny, nowe produkty i patenty uzyskane przez konkurentów, wyzwania związane z opracowywaniem nowych produktów, w tym uzyskiwanie zgody organów regulacyjnych, zdolność firmy do dokładnego przewidywania przyszłych warunków rynkowych, trudności lub opóźnienia produkcyjne, niestabilność finansowa międzynarodowych gospodarek i ryzyko związane z suwerennością, uzależnienie od skuteczności patentów i innych zabezpieczeń firmy dla innowacyjnych produktów oraz narażenie na spory sądowe, w tym spory patentowe i/lub działania regulacyjne.

Firma nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nabycia nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy w inny sposób. Dodatkowe czynniki, które mogą spowodować, że wyniki będą się znacznie różnić od tych opisanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości, można znaleźć w rocznym raporcie firmy na formularzu 10–K za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz w innych dokumentach firmy w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dostępnych na stronie internetowej SEC (www.second.gov).

Foto: adobestock

Nasi klienci