Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konferencja naukowa One Health –Zoonozy, Czy powinniśmy się bać?

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych wraz z Kaszubsko – Pomorską Izbą Lekarsko – Weterynaryjną w dniach 20 – 21.10.2023 r. organizuje w Sopocie konferencję naukową pt. „One Health – Zoonozy, czy powinniśmy się bać?”

Konferencja została objęta patronatami honorowymi: Głównego Lekarza Weterynarii i Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Hasło One Health jest powszechnie znane, nie stanowi już nowości. Koncepcja ta od kilku ostatnich lat zyskuje na uznaniu, zwiększa się ilość zwolenników. W ślad za tą światowa tendencją od 5 lat oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych wraz z Kaszubsko Pomorską Izbą Lekarsko Weterynaryjną organizuje spotkania naukowo szkoleniowe. Co roku zadajemy uczestnikom inne pytanie. Postawione w tym roku dotyczy chorób odzwierzęcych – przewrotnie pytamy- Czy powinniśmy się bać?. Koncepcję jednego zdrowia rozumiemy jako „wspólne” zdrowie a uzyskanie jego jest możliwe jedynie w oparciu o współpracę. Ważne, żeby polegało na interdyscyplinarnym podejściu działającym zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Za cel działań rozumiemy, wymieniając się doświadczeniami, poznanie się środowisk, rozpoczęcie współpracy, optymalizację wyników zdrowotnych z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między ludźmi, roślinami i środowiskiem. Jesteśmy świadkami wyraźnie pogłębiającego współdzielenia konsekwentnie zmieniającego się środowiska. Dotychczasowe tereny zurbanizowane zaczynają zasiedlać zwierzęta wolnożyjące, ludzie intensyfikują eksplorację nielicznych jeszcze terenów dzikich. Populacje ludzkie rosną, zasiedlają nieznane terytoria, w efekcie odległość między nimi a zwierzętami dzikimi oraz towarzyszącymi człowiekowi zaczyna się skracać. To zmniejszanie dystansu, skutkujące wyraźnie bliższym i częstszym kontaktem, stwarza większe możliwości przenoszenia się chorób między zwierzętami i ludźmi. Z drugiej strony istotne jest, iż wiele czynników zmieniło interakcje między ludźmi, zwierzętami, roślinami, środowiskiem. Bezdyskusyjnym dowodem na nieodwracalność zmiany postrzegania zdrowia publicznego – właśnie na spojrzenie wspólnego zdrowia ludzi i zwierząt jest ostatnia pandemia wirusa SARS-CoV-2. Warto przypomnieć, że pojawienie się nowego zagrożenia było omawiane na jednej z pierwszych kaszubsko-pomorskich konferencji – zatytułowanej „Choroba X” w roku 2018. Tematem zainspirowani zostaliśmy poprzez umieszczenie potencjalnej wirusowej, zoonotycznej jednostki chorobowej na pierwszym miejscu listy Światowej Organizacji Zdrowia pod tajemniczą nazwą – Choroba X. Pandemia dostarczyła dowodów na nieodzowność współpracy wszystkich stron zajmujących się zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiska. Będąc świadomym istoty i wagi tematów poruszanych w trakcie planowanego spotkania do ich wygłoszenia zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z dziedziny zdrowia zwierząt i zdrowia ludzi. Znając wartość dyskusji, wymiany doświadczeń liczymy na szeroki udział zarówno lekarzy weterynarii, lekarzy medycyny, pracowników leśnych, myśliwych oraz innych dziedzin dla których zagadnienia chorób zoonotycznych stanowią obszar zainteresowań, wyzwanie zawodowe, ale i codzienny problem. Uważamy, że jedynie dzięki promowaniu współpracy w ramach koncepcji One Health we wszystkich sektorach i dziedzinach można osiągnąć najlepsze rezultaty zdrowotne zarówno dla ludzi, roślin jak i zwierząt żyjących we wspólnym środowisku. Skuteczna obserwacja i monitorowanie zoonoz u zwierząt można traktować jako wczesne sygnały ostrzegające o potencjalnym zagrożeniu dla człowieka oraz o zmianach wspólnego środowiska.

Szczegółowy program wydarzenia oraz inne informacje organizacyjne znajdziecie Państwo na stronie internetowej PTNW Gdańsk: https://ptnwgdansk.pl/elementor-1293/ .

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz rejestracyjny: https://ptnwgdansk.pl/elementor-1306/ .

Do zobaczenia w Sopocie!

Nasi klienci