Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Sejmik SKN

SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron” zaprasza na XX Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych i XXXII Sejmik SKN, które odbędą się dnia 14 maja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Prezentacja3-page-001

W tym roku Koło prowadzi obrady w trzech sekcjach: klinicznej psów i kotów, klinicznej zwierząt gospodarskich i koni oraz sekcji nauk podstawowych i popularno-naukowej. Z roku na rok obrady przyciągają coraz większą liczbę studentów z Polski oraz z zagranicy, którzy chcą się podzielić efektami swoich projektów naukowych.

PROGRAM

14 maja 2015 r.

8.30‑9.15

Otwarcie konferencji

(Aula im. Jana Pawła II)

– wystąpienie rektora prof. Romana Kołacza

– wykład pt. „Bezzałogowe statki latające jako narzędzie do pozyskiwania informacji przestrzennej” – prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

9.30‑15.00

Obrady w sekcjach referatowych:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt: biologii (sala AB), hodowli zwierząt (sala AB)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: architektury krajobrazu i gospodarki, przestrzennej, inżynierii bezpieczeństwa, technologii informacyjnej (sala I M), gospodarki wodnej, ochrony i inżynierii, środowiska, budownictwa (sala 214 M), środowiska, budownictwa, geodezji i geoinformatyki (sala II M)
Wydział Medycyny Weterynaryjnej: klinicznej – psy i koty (sala VII W), klinicznej – zwierzęta gospodarskie i konie (sala V W), nauk podstawowych i popularno-naukowej (sala VI W), zwierząt egzotycznych (sala IV W)
Wydział Nauk o Żywności: biotechnologii (sala 127), technologii żywności i żywienia człowieka (sala 013)
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny: agrotechniki (sala 236), ekologii i ochrony środowiska (sala 351), ekonomii i popularno-naukowej (sala 244)

9.30‑15.00

Prezentacje posterów w sekcjach

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt: biologii i hodowli zwierząt (hol Wydz. BiHZ
ul. Chełmońskiego 38d)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, ochrony i inżynierii środowiska, geodezji i geoinformatyki (hol Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pl. Grunwaldzki 24)
Wydział Nauk o Żywności: biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, (hol Wydziału Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37/41)
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny: agrotechniki, ekologii i ochrony środowiska, ekonomii i popularno-naukowej (Centrum Dydaktyczno-Naukowe pl. Grunwaldzki 24a)

13.00‑15.30

Obiad

(stołówki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Uczestnicy konferencji:
– WBiHZ, WNoŻ – Instytut Inżynierii Rolniczej ul. Chełmońskiego 37/41
– WIKŚiG, WMW, WP-T – Centrum Dydaktyczno-Naukowe pl. Grunwaldzki 24a

17.00

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, zakończenie konferencji

(Aula im. Jana Pawła II)

19.00‑22.00

Impreza plenerowa

(impreza plenerowa w ZOO)

15 maja 2015 r.

Wycieczka plenerowa dla gości zagranicznych i krajowych

(zbiórka – parking przy CDN, pl. Grunwaldzki 24a, godz. 8.15)

 

Uwaga! Wymienione niżej sale mieszczą się w budynkach:

Aula im. Jana Pawła II – Centrum Dydaktyczno-Naukowe sale: 236, 244, 351 pl. Grunwaldzki 24a

I M, II M, 214 M – budynki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pl. Grunwaldzki 24

IV W, V W, VI W, VII W – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31

AB – budynki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38d

127, 013 – budynki Wydziału Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37/41

 

Rejestracja uczestników konferencji – 14.05.2015 r. w godz. 7:30 – 8:30

Sekcje Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt – Wydział BiHZ, ul. Chełmońskiego 38d

Sekcje Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – Wydz. IKŚiG, pl. Grunwaldzki 24

Sekcje Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Katedra Chorób Wewnętrznych, pl. Grunwaldzki 47

Sekcje Wydziału Nauk o Żywności – Wydz. NoŻ, ul. Chełmońskiego 37/41

Sekcje Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego – Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a

 

Nasi klienci