Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konkurs z kocim temperamentem

 1. Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947 Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., z siedzibą we Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 (kod: 02-460 ), identyfikująca się numerem REGON: 140718275 oraz numerem NIP 5213408319, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa, pod numerem: KRS 0000265613 .Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”). Konkurs trwa od 16 lutego 2019 roku od godziny 00:00 do 18 lutego 2019 roku do godziny 10:00 czasu polskiego.Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.Warunki i przebieg konkursu:
 2. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/weterynarianews/ 
 3. Do wygrania jest książka 
  PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., Choroby skórne małych zwierząt, Stephanie Peters
 4. Uczestnik musi zostać followerem profilu Weterynaria  (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym Facebook.com, wyszukać jedne z profili pod linkami: https://www.facebook.com/weterynarianews/ ),
 5. Uczestnik powinien do dnia tj. 18 lutego wykonać zdjęcie z kota. Zdjęcia należy umieszczać pod postami informującym o konkursie
 6. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl z dniem 18 lutego wybierze najciekawsze zdjęcie, a następnie ogłosi zwycięzcę o godzinie 11:00.
 7. Zdjęcia zostaną wykorzystane również w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem url: https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą RODO).”
 9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
  b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 10. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 18 lutego 2019 roku na profilu Weterynaria
 11. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez Facebook.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki niewłaściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 14. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 16. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami.
 17. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook.
 18. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 19. Poprzez wysłanie fotografii na konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem w serwisie instagram https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=l 

Nasi klienci