Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konkurs urodzinowy

 • Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947
 • Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., z siedzibą we Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 (kod: 02-460 ), identyfikująca się numerem REGON: 140718275 oraz numerem NIP 5213408319, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa, pod numerem: KRS 0000265613 .Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”). Konkurs trwa od 20 lutego 2019 roku od godziny 00:00 do 1 marca 2019 roku do godziny 10:00 czasu polskiego. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej. Warunki i przebieg konkursu:
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 • Konkurs trwa od 20 lutego 2019 roku od godziny 00:00 do 1 marca 2019 roku do godziny 10:00 czasu polskiego.
 • Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 • Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalach społecznościowych Facebook https://www.facebook.com/weterynarianews/  oraz Instagram https://www.instagram.com/weterynarianews/
  2. Do wygrania jest sześć egzemplarzy książki 
   PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., Medycyna weterynaryjna. Kompendium, Christa Wilczek, Kristin Merl.
  3. Uczestnik musi zostać followerem profilu Weterynaria  (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym Facebook.com, wyszukać profil pod linkami: https://www.facebook.com/weterynarianews/ ) lub zostać followerem profilu Weterynarianews w serwisie społecznościowym Instagram (wyszukać profil https://www.instagram.com/weterynarianews/).
  4. Uczestnik powinien do dnia tj. 1 marca przesłać na adres redakcja@weterynarianews.pl -opinię na temat portalu www.weterynarianews.pl (co mu się w nim podoba, czego od niego oczekuje, co by zmienił, co chciałby, aby ukazywało się częściej, z czego by zrezygnował, co jest mało funkcjonalne, co by się na nim przydało) -lub wykonać zdjęcie w temacie URODZINY WETERYNARIANEWS, które można również oznaczać na portalu Instagram znacznikiem @weterynarianews lub bezpośrednio tam przesyłać.
  5. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl z dniem 1 marca wybierze: 3 najciekawsze opinię oraz 3 najciekawsze zdjęcia, a następnie ogłosi zwycięzców o godzinie 11:00 na profilu Facebook i profilu Instagram.
  6. Zdjęcia i opinie zostaną również opublikowane, i wykorzystane w serwisach społecznościowych Instagram pod adresem url: https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl oraz Facebook https://www.facebook.com/weterynarianews/
  7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą RODO).”
  8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku lub Instagramie przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 • Nagrodą w konkursie są książki PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., Medycyna weterynaryjna. Kompendium, Christa Wilczek, Kristin Merl.
 • Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2019 roku na profilu Weterynaria.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez Facebook i Instagram.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki niewłaściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 • Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 • Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 • Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem w serwisie Instagram https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl 

Nasi klienci