Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Magdalena Król kandydatką na Polkę z werwą

nauka_Magdalena_Krol2_Fot_Bartek_Warzecha_1800px

Fot. Bartek Warzecha (Polacy Z Werwą)

Trwa druga edycja plebiscytu „Polacy z werwą”, organizowanego przez PKN Orlen. Celem inicjatywy jest prezentacja niezwykłych osób, które mają świetne pomysły i pasję oraz tworzą ciekawe, ważne projekty. W gronie kandydatów do nagrody znajduje się przedstawicielka medycyny weterynaryjnej, dr hab. Magdalena Król z warszawskiej SGGW.

Laureaci plebiscytu wybierani są w siedmiu kategoriach: Nauka, Medycyna, Ochrona środowiska, Kultura i sztuka, Innowacje w biznesie, Design i architektura oraz Sport. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę wysokości 50 tys. zł. Ideą plebiscytu jest wsparcie rozwoju osób wybitnych w realizacji ich kolejnych projektów. Dlatego warunkiem otrzymania nagrody jest przeznaczenie jej na działalność zawodową, rozwój zawodowy lub kolejne przedsięwzięcia.

Walka z nowotworami

Jednym z trojga kandydatów do nagrody w kategorii Nauka jest dr hab. Magdalena Król z warszawskiej SGGW. W swojej pracy zajmuje się onkologią eksperymentalną, a szczególnie wpływem układu immunologicznego na powstawanie przerzutów nowotworowych.

M. Król jest adiunktem w Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, a także członkiem komitetu sterującego akcji COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), redaktorem czasopism naukowych (American Journal of Cancer Biology, American Journal of Animal and Veterinary Sciences i Journal of Comparative Clinical Pathology Research). Recenzowała wiele publikacji dla międzynarodowych czasopism, a także granty dla francuskiego projektu „Proposals Spontaneous Tumor Models in Animals”. Na swoim koncie ma współautorstwo 30 prac naukowych. Kieruje trzema grantami MNiSW, a także własnym zespołem badawczym.

Dorobek dr hab. Magdaleny Król to również wiele prestiżowych nagród i stypendiów: START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2011 i 2012 roku, program POMOST Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (2011), stypendium naukowe MNiSW (2012), Nagroda „Polityki” w kategorii Nauka.

Jak głosować?

Głosy na kandydatów oddawać można do 7 września 2014 r. na stronie internetowej plebiscytu – www.polacyzwerwa.pl. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali w październiku.

 

 

Polacy z Werwą/JA

Nasi klienci