Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Merial stał się częścią organizacji Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim_IKWPFirma Boehringer Ingelheim ogłasiła, że Merial stał się częścią organizacji Boehringer Ingelheim. Połączono siły dwóch czołowych graczy na rynku leków dla zwierząt w jeden dział w ramach firmy Boehringer Ingelheim. Po połączeniu firma stanie się drugą co do wielkości firmą na świecie w sektorze zdrowia zwierząt. W związku z tym zostało wydane oświadczenie.

 

Treść oświadczenia:

Oświadczenie Boehringer Ingelheim Animal Health Business Unit związane z finalizacją wymiany obszarów działalności: Animal Health (dotyczącej zdrowia zwierząt) z Sanofi oraz Consumer Healthcare (leków dla ludzi bez recepty).

Ingelheim, Niemcy, 2 stycznia 2017 – Boehringer Ingelheim ogłasza, że Merial stał się częścią organizacji Boehringer Ingelheim. Połączyliśmy siły dwóch czołowych graczy na rynku leków dla zwierząt w jeden dział w ramach firmy Boehringer Ingelheim. Po połączeniu firma stanie się drugą co do wielkości firmą na świecie
w sektorze zdrowia zwierząt.

Nasze dwie marki idealnie do siebie pasują ze względu na komplementarne portfolio produktów weterynaryjnych. Razem możemy zaoferować szerszy pakiet rozwiązań dla poprawy zdrowia zwierząt.

Zdrowie zwierząt jest naszą wspólną pasją, dzielimy również tę samą wizję. Uważamy, że kluczowe jest kompleksowe, a przede wszystkim prewencyjne, podejście do zdrowia zwierząt. Im zdrowsze są zwierzęta, tym zdrowsi jesteśmy my – ludzie. Zobowiązujemy się więc do opracowywania najlepszych rozwiązań przyczyniających się do poprawy dobrostanu zwierząt i ludzi.

Zamierzamy kontynuować inwestowanie w wiodące pozycje na rynkach trzody chlewnej, koni i zwierząt domowych, a także wzmacniać i budować pozycję na rynkach bydła, drobiu i innych zwierząt hodowlanych. Pragniemy ponadto kontynuować nacisk na działania prewencyjne – jako lider na rynku szczepionek i preparatów antypasożytniczych – upewniając się, że odpowiadamy na szerokie spektrum potrzeb związanych z leczeniem.

Pragniemy wspierać hodowców w troszczeniu się o zwierzęta w sposób zapewniający zdrowie, zrównoważony oraz wydajny ekonomicznie, tak by zdobywać zaufanie konsumentów. Chcielibyśmy pomagać zwierzętom domowym żyć dłużej i lepiej. Zobowiązujemy się ponadto utrzymać wysoki, zgodny z oczekiwaniami klientów i partnerów, poziom obsługi. Jako firma rodzinna, możemy skupić się na tym, przyjmując długoterminowy horyzont działania.

Jest to jedna transakcja, która przynosi korzyści wszystkim. Dzisiejszy moment połączenia działalności w obszarze zdrowia zwierząt jest dla nas bardzo ważny. Patrzymy w przyszłość z poczuciem pewności, że usługi świadczone wszystkim klientom i partnerom nowego działu zdrowia zwierząt Boehringer Ingelheim pozostaną na najwyższym poziomie.

 

O Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 50,000 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

W 2015 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 14,8 mld euro. 20,3% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy rozwój.

 

Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com

 

 

Nasi klienci