Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Najnowsze techniki obrazowe w ultrasonografii weterynaryjnej. Cz. 2

Publikowany cykl krótkich artykułów ma przybliżyć użytkownikom aparatów USG oraz entuzjastom diagnostyki ultrasonograficznej najnowsze lub niestosowane dotychczas w weterynarii techniki obrazowania. Tym razem zajmiemy się opisem technologii obrazowania fuzyjnego.

Fuzja obrazów CT/MRI z badaniem USG w czasie rzeczywistym

Technologia obrazowania fuzyjnego składa się z kombinacji dwóch modalności: statycznego obrazu CT/MRI pozyskanego od pacjenta w postaci obrazów z systemu DICOM/PACS oraz dynamicznego obrazu z badania ultrasonograficznego w czasie rzeczywistym. Kombinacja ta pozwala na osiągnięcie określonego celu diagnostycznego lub terapeutycznego, często nieosiągalnego przy zastosowaniu każdej z tych modalności z osobna.

Oprogramowanie aparatu USG i zaawansowany system śledzący ruch głowicy ultradźwiękowej (patrz fot. 1)
pozwalają na perfekcyjną korelację pomiędzy obrazami z ultrasonografu i skanami CT/MRI. Co ważne, dostępna jest również fuzja obrazów w trybach dopplerowskich, obrazowania kontrastowego czy elastografii. Daje to nam możliwości wykraczające ponad standardowe wykorzystanie tych modalności osobno. Jest możliwe np. nałożenie obrazu przepływu w dopplerze kolorowym czy mapy elastyczności tkanek na skan z rezonansu magnetycznego.

Ultrasonografy udostępniające zaawansowane moduły fuzji obrazów rozszerzają podane możliwości o tzw. wirtualną biopsję i inne systemy umożliwiające korelację ruchu głowicy z linią biopsyjną (fot. 2a). Dzięki trójwymiarowej wizualizacji zmiany i ruchu igły (fot. 2b) podnosi to precyzję i skuteczność zabiegów nieinwazyjnych oraz procedur interwencyjnych odbywających się pod kontrolą USG (biopsje, ablacja laserowa, ultradźwiękowa itp.).

Technologia w służbie medycynie weterynaryjnej

Rozwój nowych technik obrazowania stwarza lekarzowi weterynarii niedostępne wcześniej możliwości diagnozowania, a co za tym idzie – późniejszego skutecznego leczenia pacjentów. W kolejnych krótkich artykułach opisane zostaną inne technologie, takie jak elastografia, obrazowanie 3D/4D, oraz zaawansowane techniki ultrasonograficznego diagnozowania chorób serca.

Piśmiennictwo dostępne u autora.


Autor i zdjęcia:
lek. wet. Maciej Gad, dyrektor sprzedaży i specjalista ds. aparatury USG firmy Med4Animals.com

Nasi klienci