Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Nowe zestawy do diagnozowania chorób u zwierząt

Scientific microscopeUczestnicy projektu UE stworzyli liczne nowe testy diagnostyczne do wykrywania patogenów zwierzęcych, aby polepszyć diagnozowanie chorób w miejscu sprawowania opieki. 

W przypadku wielu chorób zwierząt obecne narzędzia diagnostyczne wykazują zbyt małą czułość i dają wyniki fałszywie negatywne. Dostępne są wprawdzie techniki oparte na mechanizmach molekularnych oraz immunologicznych, jednak są drogie lub mało uniwersalne. W związku z tym istnieje potrzeba opracowania nowych, tanich testów diagnostycznych o większej czułości do stosowania u zwierząt towarzyszących.

Mając to na uwadze, zespół finansowanego przez UE projektu POC4PETS (Point of care diagnostics for rapid and cheap pathogen detection of companion animals) zaproponował opracowanie testów do użytku w miejscu, w którym sprawowana jest opieka nad zwierzęciem. Testy te będą oparte na nowych, przełomowych technologiach, w tym testach DNA do identyfikacji różnych patogenów zwierzęcych.

Podczas pierwszej części badania działalność konsorcjum skupiała się na testowaniu sposobów zwiększenia zagęszczenia patogenu dla lepszej diagnozy. Uczestnicy projektu POC4PETS dokonali również przeglądu dostępnych narzędzi diagnostycznych dla chorób zwierzęcych, aby zidentyfikować luki rynkowe.

Opracowano nowe, przenośne urządzenie, w którym przezwyciężono dotychczasowe ograniczenia techniczne i uzyskano obiecujące rezultaty na przykładzie wykrywania pasożytniczych pierwotniaków Leishmania. Naukowcy badali także użycie do wykrywania DNA fluoroforów, które emitują fluorescencję o różnych kolorach w zależności od długości fali wzbudzającego je światła.

W przypadku szczepów ortopoksywirusów oraz parapoksywirusów, konsorcjum z powodzeniem zidentyfikowało specyficzne cele i opracowało testy do wykrywania obu szczepów. Uczestnicy projektu stworzyli również prototypowe testy lub zestawy diagnostyczne kociego kaliciwirusa i herpeswirusa oraz wirusa brodawczaka bydlęcego.

Następnie przeprowadzili badania terenowe, aby zwalidować stworzone prototypy, ocenić ich wiarygodność i przeprowadzić wszystkie konieczne modyfikacje. Dodatkowo, członkowie konsorcjum dokonali rekrutacji weterynarzy do praktycznych testów swoich prototypów na prawdziwych próbkach patologicznych.

Wprowadzenie na rynek technologii POC4PETS wyeliminuje potrzebę posiadania specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego i przyspieszy proces identyfikacji patogenów. Ograniczy to liczbę chorych zwierząt oraz podniesie jakość życia milionów zwierząt domowych i ich właścicieli.

cordis.europa.eu


Fot. Fotolia.com

Nasi klienci