Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY WETERYNARII POSZERZA STRUKTURY

KOMUNIKAT PRASOWY

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt”, podjęło decyzję o możliwości rozszerzenia Związku już nie tylko o urzędowych lekarzy weterynarii, ale o wszystkich lekarzy weterynarii z prawem wykonywania zawodu, w tym w szczególności lekarzy wolnej praktyki. Celem OZZLW, od początku istnienia, jest obrona interesów lekarzy weterynarii i wsparcie Członków na wielu obszarach.

Zarząd OZZLW wyszedł z taką propozycją, aby móc jeszcze skuteczniej walczyć o godny status lekarzy weterynarii w Polsce, dobre warunki zatrudnienia i sprawiedliwe wynagrodzenie, a także być liczącym się głosem w rozmowach z decydentami politycznymi i innymi środowiskami zawodowymi. Ponadto, była to też inicjatywa samych lekarzy gabinetowych, którzy obserwując działania Związku, pytali o możliwość przystąpienia do OZZLW.

To duża i ważna zmiana, ale jako Zarząd jesteśmy przekonani, że zmiana potrzebna i dająca nowy impuls do działań. Otwarcie naszego Związku na wszystkich lekarzy weterynarii, w tym wolnej praktyki, umożliwi nam jeszcze lepsze reprezentowanie naszego środowiska zawodowego zarówno w dialogu społecznym, jak i budowaniu wszelkiego rodzaju partnerstw i porozumień. Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, a jego znaczenie dla bezpieczeństwa polskiej żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt, jest nie do przecenienia, dlatego jako Związek podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby chronić praw i interesów całego naszego środowiska – podkreśla Marcin Mioduszewski, Przewodniczący OZZLW.

Nasi klienci