Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

PerfectVet w Grupie LuxVet

Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet – znana w całym kraju firma oferująca specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i techników weterynarii – dołączyło do Grupy LuxVet. Współpraca zaowocuje dalszym rozwojem PerfectVet oraz jeszcze lepszym dostępem do wiedzy dla personelu placówek należących do Grupy.

Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet oferuje szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny weterynaryjnej, nakierowane na praktyczne aspekty zawodu lekarza weterynarii, a także warsztaty dla lekarzy weterynarii i techników weterynaryjnych. Dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi autorytetami, szkolenia charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i cieszą dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Grupa LuxVet będzie ściśle współpracować z założycielami PerfectVet. Nadzór nad programem merytorycznym szkoleń oraz bieżącą działalnością firmy będzie nadal pełnił prof. dr hab. Łukasz Adaszek we współpracy z dr n. wet. Marcinem Garbalem. LuxVet wesprze rozwój oferty programowej szkoleń oraz pozyskiwanie do współpracy nowych ekspertów. Dodatkowo oferta PerfectVet zostanie rozbudowana o kameralne, wysokospecjalistyczne warsztaty, w ramach których uczestnicy będą mogli brać udział w zabiegach operacyjnych. W planach jest także wdrożenie rozwiązań automatyzujących proces zapisów na szkolenia i posprzedażową obsługę klientów, a także stworzenie modułu do prowadzenia warsztatów online.

– Połączenie sił z Grupą LuxVet pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami rynek. Polscy lekarze weterynarii są bardzo ambitni, chcą stale poszerzać swoją wiedzę na dobrych szkoleniach, ale również chcą pracować w miejscach, w których – dzięki m.in. dostępowi do nowoczesnego sprzętu – będą mogli tę wiedzę wykorzystywać. W tym kontekście PerfectVet i Grupa LuxVet idealnie się uzupełniają. – mówi prof. dr hab. Łukasz Adaszek, jeden z założycieli PerfectVet.

Grupa LuxVet to polska platforma integrująca przychodnie i kliniki weterynaryjne. Grupa wspiera ich dalszy rozwój i pomaga rozbudowywać oferty o nowe specjalizacje – finansując zakup sprzętu czy adaptację lokali pod nowe gabinety. Działaniom tym towarzyszą inwestycje w szkolenia zawodowe dla personelu przyłączanych placówek. Zespoły zyskują dodatkowe kompetencje i mogą rozwijać się w nowych obszarach weterynarii – w ramach swojego dotychczasowego miejsca pracy.

– Inwestycja w ludzi, ich rozwój zawodowy oraz poprawę komfortu pracy, jest jednym z fundamentalnych założeń naszej działalności. Bez zaangażowanych zespołów nie będziemy w stanie wprowadzać innowacji czy podnosić standardów w pojedynczej placówce, a co dopiero w całej branży. Mając w Grupie najlepszą weterynaryjną firmę szkoleniową jestem spokojny, że nasza oferta pod tym względem będzie bezkonkurencyjna. Mamy wiele pomysłów jak ją udoskonalać i rozszerzać, ale dzięki pracy profesora Łukasza Adaszka i doktora Marcina Garbala już dziś mamy do zaoferowania naprawdę dużo. Nie tylko naszym pracownikom, ale również wszystkim lekarzom weterynarii, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę. – mówi Piotr Zajączkowski, Prezes Grupy LuxVet.

Grupa LuxVet łączy i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym. We współpracy z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, tworzymy nową jakość usług oraz podnosimy standardy pracy w sektorze weterynaryjnym.

W ramach naszej działalności:

  • Otwieramy własne placówki weterynaryjne – w tym największe w Polsce szpitale dla zwierząt. Tworzymy je w oparciu o wiedzę polskich autorytetów medycznych oraz najlepsze wzorce zachodnioeuropejskie. W najbliższych latach zbudujemy 5 nowoczesnych szpitali, które będą współpracować z pozostałymi placówkami Grupy na terenie całego kraju.

  • Integrujemy istniejące podmioty weterynaryjne – od jednoosobowych gabinetów po wyspecjalizowane kliniki. Włączamy je do naszej platformy, oferując ich właścicielom wsparcie kapitałowe oraz nowoczesne rozwiązania: organizacyjne, technologiczne, sprzętowe i szkoleniowe.

  • Wspieramy ich dalszy rozwój – z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań. Dołączające do nas placówki zachowują własną markę i lokalną tożsamość.  Nie ingerujemy w decyzje medyczne, nie narzucamy procedur. Słuchamy i wymieniamy się wiedzą, odciążając właścicieli z działań zarządczo-administracyjnych w zakresie, który im odpowiada.

  • Podnosimy standardy pracy w branży weterynaryjnej – zwiększając satysfakcję pracowników. Proponujemy rozwiązania dla lepszej organizacji pracy oraz zapewniamy dostęp do specjalistycznych szkoleń i narzędzi umożliwiających rozwój zawodowy personelu naszych placówek.

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne:

  • Oaktree Capital Management – jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, o kapitale 153 mld euro. Fundusz jest współwłaścicielem m.in. siostrzanej platformy UnaVets, która w ciągu 2 lat z sukcesem zintegrowała 75 jednostek weterynaryjnych w Hiszpanii i Portugalii.

  • Cornerstone Investment Management – wiodąca w Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzająca inwestycjami typu private equity, zrządzająca kapitałem 7 mld euro. W branżę medyczną pierwszy raz zainwestowała w 2002 roku, angażując się w rozwój grupy Lux Med.

Więcej informacji: www.grupaluxvet.pl

 

Nasi klienci