Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin Konkursu Acana Polska czasopisma „Weterynaria”

Regulamin Konkursu Acana czasopisma „Weterynaria”

1. Organizatorem konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400, ul. Podmiejska 17A (adres korespondencyjny: al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice).
2. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie czasopisma „Weterynaria” na Facebooku i na portalu weterynarianews.pl.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook.
4. Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane w ogłoszeniu i przesłać odpowiedź na adres konkurs@weterynarianews.pl w terminie podanym podczas ogłoszenia konkursu. Do odpowiedzi należy dołączyć numer telefonu oraz pełne imię i nazwisko.
5. Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowany zostanie 1 laureat, którego imię i nazwisko zostanie ogłoszone na stronie czasopisma „Weterynaria” na Facebooku.
6. Laureat zostanie powiadomiony o zwycięstwie przed publicznym ogłoszeniem jego imienia i nazwiska.
7. Nagrodą w konkursie jest zestaw karm dla psów marki Orijen, ufundowany przez firmę Acana Polska.
8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez Organizatora (programy promocyjne).
10. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
11. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Acana Polska „Weterynarii””. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
13. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.weterynarianews.pl.
14. Pytania proszę kierować na adres e-mail: redakcja@weterynarianews.pl.

Nasi klienci