Regulamin Konkursu Hotel Alpin

Regulamin Konkursu Hotel Alpin czasopisma „Weterynaria”

 1. Organizatorem konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400, ul. Podmiejska 17A (adres korespondencyjny: al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice).
 2. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie czasopisma „Weterynaria” na Facebooku i na portalu weterynarianews.pl.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie zadane w ogłoszeniu i przesłać odpowiedź na adres konkurs@weterynarianews.pl w terminie podanym podczas ogłoszenia konkursu. Do odpowiedzi należy dołączyć numer telefonu oraz pełne imię i nazwisko.
 5. Spośród przesłanych odpowiedzi Redakcja wybierze 2 laureatów, których lista zostanie ogłoszona na stronie czasopisma „Weterynaria” na Facebooku.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do marketingowego wykorzystania nadesłanych odpowiedzi.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie przed publicznym ogłoszeniem listy zwycięzców.
 8. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia na dwa noclegi ze śniadaniem, Kolację Romantyczną, Kolację Szefa Kuchni, Relaks w saunie & jacuzzi (1h).
 9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez Organizatora (programy promocyjne).
 11. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
 12. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Hotel Alpin „Weterynarii””. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
 13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 14. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.weterynarianews.pl.
 15. Pytania proszę kierować na adres e-mail: redakcja@weterynarianews.pl.

Nasi klienci