Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu majowego

 1. Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947.
 2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest  MedPharm Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 (kod: 53-333), identyfikująca się numerem REGON: 02014720700000 oraz numerem NIP 8992554153, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia, pod numerem: KRS 0000245049.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od 11 maja 2018 roku do 13 maja, do godziny 24:00 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce.
 6. Nagrodami w konkursie są egzemplarze książek: Ryszard Mordak Monitorowanie problemów zdrowotnych bydła oraz  Marian Kuczaj i Jerzy Preś Wybrane elementy żywienia, a problemy zdrowotne krów mlecznych cz. II ufundowanych przez MedPharm Polska Sp. z o.o.
 7. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Do wygrania są książki MedPharm Polska Sp. z o.o.
  3. Uczestnik powinien do końca dnia 13 maja 2018 roku do godziny 24.00 przekonać redakcję portalu www.weterynarianews.pl, że to do niego powinna trafić nagroda wykonując 1 zdjęcie lub pisząc w 2 zdaniach w komentarzu pod postem na temat konkursu, uzasadnienie dlaczego to właśnie do niego powinna trafić nagroda.
  4. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl będzie na bieżąco repostować zdjęcia na profilu w serwisie Instagram.
  5. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl wraz z dniem 14 maja 2018 roku wybierze 2 najciekawsze zdjęcia lub 2 wypowiedzi, a następnie ogłosi zwycięzców o godzinie 10:00 na profilu https://www.facebook.com/weterynarianews/
  6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
  7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na Instaramie przy ogłaszaniu wyników Konkursu.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 9. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 10. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 11. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 13. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 15. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Nasi klienci