Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu „Weterynarz na wakacjach”

 

 1. Organizatorem Konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Podmiejskiej 17A, (kod: 66-400), identyfikującą się numerem REGON: 24300440300000 oraz numerem NIP: 9542739195 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428651 – wydawca miesięcznika „Weterynaria”.
 2. Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród są Innova Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 (kod: 00-680), identyfikująca się numerem REGON 146561679 oraz numerem NIP 1090003102, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w m. st. Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000452405, MedPharm Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 (kod: 53-333), identyfikująca się numerem REGON: 02014720700000 oraz numerem NIP 8992554153, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia, pod numerem: KRS 0000245049, oraz Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5 (90-562), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37 Łódź, pod numerem KRS 0000126597, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 726-000-43-75.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od 10 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku do godziny 10:00 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 6. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Uczestnik musi zostać followerem profilu @weterynaria (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil weterynaria pod linkiem http://instagram.com/weterynaria i kliknąć „obserwuj”), oraz wysłać na adres konkurs@weterynarianews.pl do 14 sierpnia 2015 roku, do godziny 23:59 jedno zdjęcie z dopiskiem „Weterynarz na wakacjach” oraz nazwą własnego profilu w portalu instagram.com w temacie wiadomości. Do e-maila ze zdjęciem należy dołączyć imię, nazwisko i numer telefonu.
  2. Spośród nadesłanych zdjęć spełniających wymogi regulaminu redakcja miesięcznika „Weterynaria” wybierze prace, które zostaną opublikowane na profilu miesięcznika „Weterynaria” na portalu Instagram i opisane hashtagiem #wetnawakacjach oraz nazwą profilu autora zdjęcia i jego imieniem i nazwiskiem.
  3. Konkurs wygrają autorzy sześciu zdjęć z najwyższą liczbą polubień (serduszek).
  4. Głosowanie trwać będzie od 15 do 31 sierpnia 2015 roku, do godziny 10:00.
  5. Zdjęcia powinny dotyczyć zwierząt i medycyny weterynaryjnej. Poza tym Organizator nie stawia żadnych innych wymogów tematycznych.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  1. Voucher na pobyt w Hotel ComfortBiznes Pruszków lub ComfortExpress Świebodzin. Voucher obejmuje nocleg w pokoju 2-osobowym na jedną noc. W cenę wliczone jest śniadanie. Voucher jest ważny do 31 grudnia 2015 r. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub mailowa. Przy zakładaniu rezerwacji należy poinformować o nabytym voucherze.
  2. Trzy egzemplarze książki „Neurologia psów i kotów. Wybrane przypadki kliniczne” Laurenta Fuhrera, Pierre’a Moissonniera i Jean-Laurenta Thibauda wydane przez Galaktyka Sp. z o.o..
  3. Trzy egzemplarze książki „Podstawy prawne działalności klinicznej oraz dokumentacji w medycynie weterynaryjnej” Ryszarda Mordaka wydane przez MedPharm Polska Sp. z o.o..
  4. Sześć rocznych prenumerat miesięcznika „Weterynaria”.
 9. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 10. Redakcja rozdysponuje nagrody następująco (kolejność wg malejącej liczby polubień):
  1. I miejsce – voucher, egzemplarz „Neurologii psów i kotów…”, egzemplarz „Podstaw prawnych…” oraz roczna prenumerata miesięcznika „Weterynaria” datowana od numeru 7-8/2015.
  2. II miejsce: egzemplarz „Neurologii psów i kotów…”, egzemplarz „Podstaw prawnych…” oraz prenumerata roczna miesięcznika „Weterynaria datowana od numeru 7-8/2015.
  3. III miejsce: egzemplarz „Neurologii psów i kotów”, „Podstaw prawnych…” oraz prenumerata roczna miesięcznika „Weterynaria” datowana od numeru 7-8/2015.
  4. IV, V i VI miejsce: oraz prenumerata roczna miesięcznika „Weterynaria” datowana od numeru 7-8/2015.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 1 września 2015 roku.
 12. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.
 13. Lista laureatów zostanie ogłoszona na profilach miesięcznika „Weterynaria” na portalach Facebook i Instagram.
 14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 15. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz. 926. z późn. zm.).
 16. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 17. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 19. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 21. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 24. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem „Weterynarz na wakacjach” czasopisma „Weterynaria”.

Nasi klienci