Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Robert Kaszyński obejmuje funkcję przewodniczącego zarządu stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET powołało na stanowisko przewodniczącego zarządu Roberta Kaszyńskiego. Zastąpił on dotychczasowego przewodniczącego Jana Grabińskiego-Baranowskiego, który objął funkcję członka zarządu. 

Robert Kaszyński, obejmując nową funkcję, przewodniczącego podkreślił znaczenie polskiego rynku i wyzwania jakie przed nim stoją. 2022 rok, jest niezwykle ważny dla branży powiązanej z leczeniem zwierząt. Nowe rozporządzenie UE, które weszło w życie 28 stycznia 2022 r., regulujące wiele aspektów działania rynku, będzie w tym roku przenoszone na grunt prawa polskiego.

Polska to największy w Europie rynek produkcji drobiu, trzeci pod względem liczebności psów i kotów i jeden z najszybciej rozwijających się rynków leków i usług dla zwierząt towarzyszących. Wierzę, że musimy być otwarci na nowe i szybko reagować na zmieniający się świat wokół nas. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli dotrzymać mu kroku i próbować kształtować go w sposób, który będzie wspierał również nasz rozwój – podsumowuje Robert Kaszyński, przewodniczący zarządu stowarzyszenia POLPROWET.

Robert Kaszyński złożył także podziękowania na ręce dotychczasowego zarządu w szczególności Jana Grabińskiego-Baranowskiego, który nadal będzie działał w strukturach zarządu stowarzyszenia. Obecnie POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.

Nasi klienci