Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Sukces wrocławskich uczonych – porożogenne komórki macierzyste z zastosowaniem w medycynie

Konferencja BiocervinNaukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i spółki Stem Cells Spin S.A. opracowali technologię umożliwiającą wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z poroża jelenia szlachetnego w medycynie, ale także w weterynarii i kosmetologii. W wyniku prowadzonych przez ponad dwa lata badań powstały cztery prototypy wyrobów medycznych.

Powstałe dzięki badaniom realizowanym w ramach projektu „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” prototypy mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu uszkodzeń skóry, wspomaganiu regeneracji i gojeniu ran po przeszczepach, leczeniu błony śluzowej jamy ustnej, a także regeneracji rogówki oka.

Niezwykłe właściwości regeneracyjne poroża jelenia

Naukowcy z Wrocławia odkryli, że poroże jelenia szlachetnego posiada unikatowe właściwości regeneracyjne. W przypadku tych zwierząt w okresie regeneracji poroże może przyrosnąć nawet 2 cm na dobę.

Aby móc przeprowadzić badania i odkryć niezwykłe właściwości komórek macierzystych pochodzących z poroża jelenia szlachetnego, konieczne było dobranie odpowiedniej kadry naukowej i zorganizowanie na cel badań środków finansowych. W ten sposób powstało Konsorcjum Biocervin, w skład którego wchodzi spółka Stem Cells Spin S.A. i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Pieniądze zaś pozyskano z programu Innowacyjna Gospodarka – projekt był współfinansowany przez NCBR w ramach przedsięwzięcia pilotażowego wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków EFRR w ramach PIOG. Warto zaznaczy, że grant na cel badań nad komórkami macierzystymi wyniósł 57 milionów złotych i był jednym z największych programów badawczo-rozwojowych w Polsce.

Doktor hab. Marek Cegielski, będący wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. badań i rozwoju Stem Cells Spin S.A. zwrócił uwagę, że większość uniwersyteckich wynalazków otrzymuje patent i praca nad innowacyjnym projektem na tym etapie się kończy. W tym przypadku było inaczej – w 2009 r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu została zawiązana spółka biotechnologiczna typu spin off, która prowadzi komercjalizację wynalazków dot. komórek MIC-1, a dzięki dofinansowaniu z NCBR i realizacji projektu zbudowano nowoczesny zespół laboratoriów hodowli porożogennych komórek macierzystych i wytwarzania surowców oraz produktów na ich bazie dostosowany do wymogów stosowanych w obszarze produkcji farmaceutycznej. W tym właśnie laboratorium prowadzone były (i są w dalszym ciągu) badania nad komórkami macierzystymi, ich hodowla i w efekcie – tam też powstały cztery prototypy wyrobów medycznych.Konferencja Biocervin3

Na realizację badań było jednak bardzo mało czasu, co zaznaczył prof. dr hab. Józef Nicpoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowcy mieli tylko 29 miesięcy, jednak projekt zakończył się sukcesem.

Zwieńczenie badań na konferencji naukowej

Z początkiem marca we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa, podczas której podsumowano badania, przedstawiono ich wyniki, wskazano obszary, na których porożogenne komórki macierzyste mogą znaleźć zastosowanie.

Środowisko naukowe jednoznacznie przyznało, że zrealizowany projekt jest sukcesem na skalę światową i możliwości, jakie daje odkrycie potencjału komórek pochodzących z poroża jelenia szlachetnego jest niezwykle istotne dla świata nauki.

Konsorcjum Biocervin

Nasi klienci