Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

TRUDNE TEMATY – CZYLI O ETYCE W WETERYNARII

ETHICAL DILEMMAS IN VETERNARY EDUCATION CONFERENCE – 11-13 MAJA 2018R.  WMW SGGW

Ponad 100 studentów z całego świata porozmawia o dylematach w zawodzie lekarza weterynarii podczas konferencji organizowanej przez IVSA Warszawa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

EDinVE to szczególna konferencja, pełna gorących dyskusji oraz wymiany zdań na trudne etycznie tematy nieporuszane dotychczas. Podczas trzydniowych wykładów, warsztatów i rozmów swoimi doświadczeniami podzielą się ze studentami międzynarodowi specjaliścim.in. dr Laura Urdes, przewodnicząca (2017r.) WAVMA, która mówić będzie o problemach zwierząt wodnych oraz dr hab. Hanna Mamzer, psycholog i socjolog, która przedstawi spojrzenie biegłego sądowego w sprawach znęcania się nad zwierzętami.

Konferencja zgromadzi studentów z 20 krajów świata takich jak: USA, Nigeria, Kenia, Nepal, Algieria,Indonezja i Pakistan. Międzykulturowa wymiana doświadczeń i opinii ma na celu pomóc przyszłym lekarzom w rozstrzyganiu niełatwych dylematów etycznych, z którymi coraz częściej mierzy się współczesna medycyna weterynaryjna.

Więcej informacji na temat konferencji EDinVE i pozostałych prelegentów znaleźć można na stronie wydarzenia „EthicalDilemmas in VeterinaryEducation Conference”. Zapisy uzupełniające potrwają do 08.04.18r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

 

Więcej informacji:

Klaudia Kwiatkowska
IVSA Warszawa
tel: 697924104
e-mail: klaudia_kwiatkowska@interia.com

 

Nasi klienci