Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Weterynaria praca po studiach

Medycyna weterynaryjna skupia się na tematyce związanej z leczeniem, profilaktyką oraz zapobieganiem u zwierząt chorób zaraźliwych, ale jednocześnie kontrolą sanitarną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Potrzebni są również weterynarze, który będą zajmować się zwierzętami hodowlanymi i ubojniami. Na jaką pracę po studiach weterynaryjnych można liczyć? Czy warto studiować weterynarię? Są to na pewno pytania, na które należałoby znaleźć odpowiedź przed rozpoczęciem studiów weterynarii.

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe stock

Jak zostać weterynarzem?

Większość osób marzących o zawodzie weterynarza marzy o tym, by leczyć zwierzęta i ratować je przed śmiercią. Chętni do podjęcia studiów weterynaryjnych niewątpliwie muszą cechować się miłością do zwierząt, ale również odpowiedzialnością i dokładnością, którą niejednokrotnie będą musieli wykorzystywać w trakcie zabiegów. Cenną cechą będą również wysokie umiejętności interpersonalne, które pozwolą przyszłemu weterynarzowi na skuteczne przeprowadzanie wywiadu z właścicielami zwierząt. Czy warto więc zdecydować się na weterynarię?

Należy pamiętać, że mimo, iż gatunków zwierząt, które potrzebują pomocy jest wiele, to miejsc, w których może kształcić się przyszły weterynarz jest zaledwie garstka. Może wyciągnąć z tego prosty wniosek – są to studia wyjątkowe, lecz kandydaci muszą wykazać wysokie predyspozycje do zawodu i szerokie pokłady wiedzy, by je ukończyć.

Studia weterynaryjne – jak wyglądają?

Studia weterynarskie można rozpocząć w kilku uniwersytetach w Polsce np.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Trwają one 11 semestrów (podobnie do medycyny) i skupiają się na zagadnieniach z przedmiotów takich jak: chemia, biofizyka, biochemia, botani­ka lekarska, anatomia zwierząt, histologia i embriologia zwierząt, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka i hodowla zwierząt, ży­wienie zwierząt i paszoznawstwo, ochrona środowiska, anatomia patologiczna, patofizjologia, farmakologia, tok­sykologia, diagnostyka kliniczna, choroby wewnętrzne, chirurgia i anestezjologia, ortopedia, położnictwo i roz­ród, parazytologia i inwazjologia, epizootiologia, choroby ptaków, choroby owadów użytkowych, biologia i choroby ryb, choroby zwierząt futerkowych, higiena zwierząt rzeź­nych i mięsa, higiena żywności i przetwórstwa spożyw­czego, administracja weterynaryjna, zoonozy, chirurgia małych zwierząt, chirurgia koni, choroby zwierząt łow­nych, choroby zwierząt egzotycznych, choroby zwierząt laboratoryjnych, weterynaria sądowa i inne.

W trakcie odbywania studiów konieczne jest również odbycie staży oraz praktyk wakacyjnych. Należy pamiętać, że nie dotyczą one wyłącznie praktyk w klinikach weterynaryjnych. Mało jest osób, które cieszą praktyki w rzeźni, niezbyt lubiane jest praktykowanie w zakładach przetwórstwa spożywczego, a jednak są to praktyki obowiązkowe, które również student musi odbyć, by mógł praktykować weterynarię.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne mają pomóc studentom w nabyciu umiejętności badania zwierząt, wykrywania i leczenia chorób, profilaktyce, ale również zdolności administracyjne wiążące się z wydawaniem opinii i orzeczeń weterynaryjnych, czy badaniem produktów pochodzenia zwierzęcego.

Weterynaria – co z pracą po studiach

Wiele osób przed zdecydowaniem się na studia weterynaryjne pracę weterynarza kojarzy tylko i wyłącznie z gabinetem lub kliniką weterynaryjną. Jak wygląda praca po studiach weterynarii? Należy pamiętać, że weterynarze potrzebni są również w laboratoriach diagnostycznych, przy produkcji i dystrybucji produktów weterynaryjnych, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Wybór może również paść na instytucje państwowej służby weterynaryjnej, Państwową Inspekcję Sanitarną, stacje sanitarno-epidemiologiczne czy zakłady hodowli zwierząt.

Posiadając dyplom weterynarza można leczyć i operować, wydawać orzeczenia lekarskie oraz recepty na leki. Można też zajmować się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, wykonywać badania laboratoryjne, badać zwierzęta rzeźne, mięso i przetwory pochodzenia zwierzęcego.

Wymarzona praca po studiach?

Istotnym faktem jest, że konkurencja wśród lekarzy weterynarii jest naprawdę wysoka, dlatego wcale nie tak łatwo o wymarzoną pracę po studiach. Lekarze weterynarii są zmuszeni stale podnosić swoje kwalifikacje, by utrzymać się na rynku pracy. Praca weterynarza nie należy do łatwych -wymaga przede wszystkim wysokich nakładów zaangażowania i pasji, ale również trafnych decyzji.

Nasi klienci