Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

5-dniowa szkoła kardiologii z PerfectVet

IMG_5465

Kardiologia stanowi istotną dziedzinę medycyny weterynaryjnej. Pacjent kardiologiczny jest coraz częstszym gościem gabinetów weterynaryjnych, a umiejętność przeprowadzenia prawidłowego badania kardiologicznego posiadają tylko nieliczni lekarze weterynarii. Chęć podniesienia kwalifikacji w tym względzie była czynnikiem sprawczym stworzenia przez firmę PerfectVet pierwszego w Polsce 5-dniowego szkolenia z zakresu kardiologii małych zwierząt.

Szkolenie odbyło się 18 – 22 maja 2016 r. w Lublinie, w hotelu Victoria. Każdego dnia specjaliści, a zarazem praktycy z zakresu echokardiografii, elektrokardiografii, farmakoterapii, diagnostyki obrazowej prezentowali kolejne aspekty postępowania z pacjentem kardiologicznym.

Pierwsza część szkolenia, zorganizowana przy współudziale firmy IDEXX, obejmowała tematykę wykorzystania biomarkerów, takich jak NTproBNP czy troponina, w diagnostyce chorób serca. Wykłady poprowadził dr Rafał Niziołek. Kolejnymi tematami poruszanymi podczas 5-dniowej szkoły kariologii, prezentowanymi przez dr Urszulę Bartoszuk oraz dr. hab. Jacka Madany, były: patofizjologia niewydolności serca i postępowanie terapeutyczne w niewydolności serca. Patronat nad tą częścią warsztatów objęły firmy Boehriger Ingelheim i ScanVet.

Drugiego dnia dr Piotr Dębiak oraz dr Anna Łojszczyk-Szczepaniak przedstawili praktyczne aspekty wykorzystania badania radiologicznego w rozpoznawaniu chorób serca. Ta część szkolenia obejmowała zarówno część wykładową, jak i praktyczną naukę oceny radiogramów, a patronat nad warsztatami tym razem sprawowała firma MKJ Radiologia.

Kolejne dwa dni 5-dniowej szkoły kardiologii poświęcono wyłącznie badaniu echokardiograficznemu. Dzięki uprzejmości firmy Vetiss, która dostarczyła ultrasonografy do praktycznej nauki echo serca, każdy z uczestników mógł wykonać badanie na wysokiej klasy sprzęcie. Podczas warsztatów zaprezentowano podstawowe techniki i standardowe projekcje: M-Mode, B-Mode, podstawy badania echo z wykorzystaniem dopplera kolorowego. Głównym prowadzącym tej części szkolenia była dr Urszula Bartoszuk, a w części praktycznej wspierali ją dr Marcin Garbal, dr Michał Bartnicki oraz dr Maciej Gad.

Ostatniego dnia warsztatów prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak wprowadziła uczestników kursu w świat echokardiografii. Zaprezentowała teoretycznie i od strony praktycznej, jak właściwie wykonać i interpretować wyniki badania EKG, jak postępować w przypadku arytmii, kiedy wykonać badanie holterowskie. Uczestnicy 5-dniowej szkoły kardiologii swoje umiejętności z zakresu badania EKG mogli podnosić na sprzęcie firmy BTL.

Decyzją Komisji ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej szkolenie uzyskało 30 punktów edukacyjnych. Kolejna część 5-dniowej szkoły kardiologii odbędzie się w listopadzie. Już dzisiaj serdecznie na nią zapraszamy. Szczegóły na www.pefectvet.pl.

MP

Nasi klienci