Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

70-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

godlo_srgbWydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w tym roku świętować będzie jubileusz 70-lecia swojego istnienia. W tym samym roku przypada 135. rocznica utworzenia jego poprzedniczki, Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Główne uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbędą się w maju i będą połączone z nadaniem honorowego tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. dr. h.c. Zygmuntowi Pejsakowi, wybitnemu specjaliście z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk oraz wielu krajowych i międzynarodowych komisji, rad i towarzystw naukowych, ekspertowi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

W roku jubileuszowym planowany jest też też cykl przedsięwzięć, które nie tylko mają podsumować dokonania Wydziału, pokazać jego wkład w rozwój nauki, edukacji i wdrożeń, ale również uświetnić uroczystości rocznicowe.

Wrocławski Wydział Medycyny Weterynaryjnej zarówno przez absolwentów, jak i pracodawców w całej Europie oceniany jest bardzo wysoko. Liczby mówią same za siebie: 1411 studentów polskojęzycznych w roku akademickim 2014/2015, 55 obcokrajowców, głównie z Niemiec, Skandynawii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, studiujących w ramach programu English Division, 36 doktorantów. W okresie 70. lecia Wydział Medycyny Weterynaryjnej łącznie, w latach 1945-2014, wykształcił 7560 lekarzy medycyny weterynaryjnej i wypromował 647 doktorów.

O jakości kształcenia na wrocławskim Wydziale Medycyny Weterynaryjnej najlepiej świadczy otrzymana, po raz kolejny, od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ocena wyróżniająca. Pozycję Wydziału potwierdza również, nadany w 2014, roku statut Krajowego Narodowego Ośrodka Wiodącego.

Więcej o obchodach jubileuszu tutaj.

UP Wrocław

Nasi klienci