Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Ranking kierunków studiów. UWM ponownie na czele

logoKIERUNKIUkazał się doroczny ranking kierunków studiów, sporządzony przez „Perspektywy”. W zestawieniu kierunków weterynaryjnych na pierwszym miejscu, podobnie jak przed rokiem, uplasował się Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Drugie miejsce przypadło Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, trzecie – medycynie weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rankingu ogólnym ze wszystkich uczelni oferujących studia weterynaryjne najwyżej znalazła się SGGW (27. miejsce ex aequo z PUM w Szczecinie). Tuż za nią uplasowały się UP w Poznaniu i Wrocławiu. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku sporządzający ranking uwzględnili krakowską weterynarię jako wydział wchodzący w skład uniwersytetów Jagiellońskiego i Rolniczego.

Perspektywy

2015 Nazwa uczelni ’14 WSK
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 100
2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2 95,10
3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 3 89,63
4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 4 77,87
5 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR w Krakowie 5 66,67
6 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 6 52,43

Nasi klienci