Ranking kierunków studiów. UWM ponownie na czele

logoKIERUNKIUkazał się doroczny ranking kierunków studiów, sporządzony przez „Perspektywy”. W zestawieniu kierunków weterynaryjnych na pierwszym miejscu, podobnie jak przed rokiem, uplasował się Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Drugie miejsce przypadło Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, trzecie – medycynie weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rankingu ogólnym ze wszystkich uczelni oferujących studia weterynaryjne najwyżej znalazła się SGGW (27. miejsce ex aequo z PUM w Szczecinie). Tuż za nią uplasowały się UP w Poznaniu i Wrocławiu. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku sporządzający ranking uwzględnili krakowską weterynarię jako wydział wchodzący w skład uniwersytetów Jagiellońskiego i Rolniczego.

Perspektywy

2015Nazwa uczelni’14WSK
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie1100
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie295,10
3Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie389,63
4Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu477,87
5Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR w Krakowie566,67
6Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu652,43

Nasi klienci