Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Anestezjologia i transfuzjologia w Krynicy Zdroju

„Anestezjologia i transfuzjologia w praktyce weterynaryjnej” – konferencja i warsztaty pod takim tytułem odbyły się w dniach 20-21 lutego. Zostały one zorganizowane przez firmę Kemilew Komórki Macierzyste dla Zwierząt. 

Pierwszego dnia miała miejsce konferencja, która, jak można zgadywać, podzielona została na dwie części. Pierwszą, poświęconą anestezjologii, poprowadziła lek. wet. Małgorzata Łuczak, która specjalizuje się także w terapii bólu. Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat leków przeciwbólowych i uspokajających oraz o wprowadzaniu pacjenta w sen, zastosowaniu narkozy wziewnej i monitorowaniu pacjenta. Drugą część, poświęconą transfuzjologii, poprowadził lek. wet. Jerzy Kemilew, współtwórca pierwszego w Polsce banku krwi i jeden z pionierów weterynaryjnej medycyny regeneracyjnej w naszym kraju. Opowiadał on o badaniu morfologicznym oraz o krwiolecznictwie w praktyce weterynaryjnej.

Drugiego dnia w przychodni weterynaryjnej ArsVet w Krynicy Zdroju miały zaś miejsce warsztaty praktyczne. Ich uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, ćwiczyli znieczulanie pacjentów (wprowadzanie w sen, monitoring śródoperacyjny, dobór leków) oraz wykonywanie badania morfologicznego (interpretacja wyników, wykonanie rozmazów).

Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję konferencji i warsztatów jeszcze w 2016 r.

MC

Nasi klienci