Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Bakteryjne zapalenie otrzewnej w badaniu cytologicznym płynu z jamy brzusznej u psa – opis przypadku

Pacjent:

pies, rottweiler, kastrowana samica, 8 lat.

Wywiad:

resekcja fragmentów jelit objętych guzowatymi zmianami i stanem zapalnym. Po zabiegu zapalenie otrzewnej. Badanie histopatologiczne zmian: ziarniniaki zapalne z obecnością kolonii bakteryjnych i ogniskami martwicy.

Badanie kliniczne:

pacjentka przywieziona do Przychodni Weterynaryjnej Therios w złym stanie klinicznym. Silne osłabienie, wymioty, obrzęk okolicy rany pooperacyjnej, płyn w jamie brzusznej.

Badania dodatkowe:  

Morfologia krwi:

RBC 5,37 T/l (5,5-8,5), Ht 38% (37-55), Hb 13,84 g/dl (12-18), MCV 70,8 fL (60-77), MCH 25 pg (18,5-30),
MCHC 35,3 g/dl (30-37,5), płytki krwi: 483 G/l (175-500), WBC 30,6 G/l (5,5-16,9).

Badanie płynu z jamy otrzewnej:

płyn żółtawy, lekko mętny, ciężar właściwy 1035, białko całkowite 35 g/l.

Cytologia:

preparaty bogatokomórkowe. Bardzo liczne zdegenerowane neutrofile i makrofagi o zwiększonej aktywności fagocytarnej. W niewielkiej liczbie neutrofili widoczne bakterie ziarniaki, bakterie obecne również pozakomórkowo.

Rozpoznanie:

wysiękowe bakteryjne zapalenie otrzewnej.

Fot. 1: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. Większość komórek stanowią zdegenerowane neutrofile. 1 – Makrofagi: są tkankową formą monocytów o aktywności fagocytarnej. To komórki duże, o lekko zasadochłonnej cytoplazmie, zawierającej wakuole. 2 – Makrofag fagocytujący neutrofila. 3 – Neutrofil zawierający w cytoplazmie skupisko sfagocytowanych komórek bakteryjnych. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

Fot. 1: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. Większość komórek stanowią zdegenerowane neutrofile. 1 – Makrofagi: są tkankową formą monocytów o aktywności fagocytarnej. To komórki duże, o lekko zasadochłonnej cytoplazmie, zawierającej wakuole. 2 – Makrofag fagocytujący neutrofila. 3 – Neutrofil zawierający w cytoplazmie skupisko sfagocytowanych komórek bakteryjnych. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

Fot. 2: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. 1 – Makrofagi: liczne wakuole cytoplazmatyczne świadczą o zwiększonej aktywności fagocytarnej. W niektórych makrofagach widoczne bezpostaciowe resztki komórkowe. 2 – Neutrofile. 3 – Bakterie – krótkie pałeczki układające się w łańcuszek. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

Fot. 2: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. 1 – Makrofagi: liczne wakuole cytoplazmatyczne świadczą o zwiększonej aktywności fagocytarnej. W niektórych makrofagach widoczne bezpostaciowe resztki komórkowe. 2 – Neutrofile. 3 – Bakterie – krótkie pałeczki układające się w łańcuszek. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

Fot. 3: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. 1 – Makrofagi. 2 – Makrofag fagocytujący krwinkę czerwoną. 3 – Zdegenerowane neutrofile. 4 – Neutrofil zawierający w cytoplazmie skupisko sfagocytowanych komórek bakteryjnych. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

Fot. 3: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. 1 – Makrofagi. 2 – Makrofag fagocytujący krwinkę czerwoną. 3 – Zdegenerowane neutrofile. 4 – Neutrofil zawierający w cytoplazmie skupisko sfagocytowanych komórek bakteryjnych. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

Fot. 4: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. 1 – Makrofagi. 2 – Makrofag z licznymi małymi wakuolami i jedną dużą, zawierającą sfagocytowane resztki komórkowe. Cytoplazma lekko zasadochłonna, luźna chromatyna jądrowa, jąderka. 3 – Zdegenerowane neutrofile. 4 – Neutrofil zawierający w cytoplazmie sfagocytowane komórki bakteryjne. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

Fot. 4: Badanie cytologiczne osadu z płynu z jamy brzusznej. 1 – Makrofagi. 2 – Makrofag z licznymi małymi wakuolami i jedną dużą, zawierającą sfagocytowane resztki komórkowe. Cytoplazma lekko zasadochłonna, luźna chromatyna jądrowa, jąderka. 3 – Zdegenerowane neutrofile. 4 – Neutrofil zawierający w cytoplazmie sfagocytowane komórki bakteryjne. Barwienie: Hemastain, pow. 1000x.

 

Autorzy i zdjęcia:

lek. wet. Maja Ingarden, dr n. wet. Jacek Ingarden
Przychodnia Weterynaryjna THERIOS, Myślenice

 

Nasi klienci