Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Gady, gryzonie i króliki z PerfectVet

IMG_9941 ikwpKolejna konferencja organizowana przez PerfectVet odbyła się 13 – 14 czerwca br. w Lublinie. Tym razem tematem spotkania były choroby gryzoni, królików oraz gadów.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się stale zwiększające się zainteresowanie hodowlą i utrzymaniem gryzoni oraz gadów w warunkach domowych. Wymusza to na lekarzach weterynarii pogłębienie wiedzy z zakresu biologii oraz medycyny tych zwierząt. Ich fizjologia, odmienna od właściwej dla typowych pacjentów gabinetów i klinik weterynaryjnych, uniemożliwia przeniesienie w prosty sposób schematów leczenia z psów i kotów na gryzonie i gady.

Te i podobne problemy były przyczyną zorganizowania przez PerfectVet konferencji poświęconej chorobom gryzoni i królików oraz gadów hodowlanych.

Wydarzenie podzielono na dwa dni. Pierwszego z nich specjaliści z zakresu hodowli, chirurgii oraz chorób wewnętrznych królików i gryzoni, jak: dr Dorota Różańska, dr Jerzy Ziętek, dr Magdalena Szweda i dr Katarzyna Kraszewska, prezentowali wykłady poświęcone zagadnieniom błędów hodowlanych, diagnostyki i terapii chorób tej grupy zwierząt.

Dzień drugi konferencji poświęcono chorobom gadów, a wykłady dotyczące inwazji pasożytniczych, diagnostyki obrazowej oraz chorób metabolicznych i niedoborowych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza że prezentowane były przez doskonałych fachowców, z ogromnym doświadczeniem praktycznym w tej materii, jak: dr Klaudiusz Szczepaniak, dr Aleksandra Maluta czy dr Anna Łojszczyk-Szczepaniak.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 uczestników, którzy otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Konferencja pokazała, iż zagadnienia dotyczące hodowli oraz terapii gryzoni i gadów, do niedawna mogące uchodzić za tematykę niszową, cieszą się dziś dużą popularnością.

Partnerami konferencji były firmy: Biowet Puławy, Eskulap Gliwice/IDEXX, Cormay, Columbovet, Kruuse, Alfavet – producent preparatów RodiCare oraz Alpha Diagnostics. Patronat medialny po raz kolejny sprawowało czasopismo „Weterynaria”.

(MC)

Nasi klienci