Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

III Warszawska Konferencja Zwierzęta Egzotyczne – znamy program

Pod koniec listopada w budynku 32 w kampusie SGGW w Warszawie odbędzie się III konferencja „Zwierzęta egzotyczne”, organizowana przez warszawski oddział IVSA. Miesięcznik Weterynaria jest patronem medialnym wydarzenia.

Poprzednie edycje konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wielu środowisk. Bardzo chętnie uczestniczyli w nich zarówno studenci, jaki i lekarze weterynarii, hodowcy, pasjonaci, a także amatorzy terrarystyki oraz osoby, które zainteresowały proponowane tematy. Jak co roku, będzie można zdobyć informacje o środowisku naturalnym, hodowli, żywieniu i o chorobach zwierząt egzotycznych, a także na własne oczy zobaczyć kilka żywych okazów. Po raz pierwszy uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę o zwierzętach wodnych z gatunków ryb, płazów, gadów, a nawet ssaków.

Wykłady prowadzić będą osoby nie tylko ściśle związane ze środowiskiem weterynaryjnym, ale i pasjonaci, hodowcy oraz wielu innych specjalistów. Jest to jedyne takie wydarzenie w Warszawie i jedno z niewielu organizowanych w Polsce. W poprzednich latach konferencje okazały się wielkim sukcesem.

12068869_776076802503294_5078632213998640520_o

PROGRAM

10:00 – początek rejestracji

11:00 – rozpoczęcie konferencji

11:15 – mgr Paweł Piotrowski i Aleksander Szwarc (Aqua Medic Polska) – „Ekosystem raf koralowych”

*Przegląd wybranych grup zwierząt występujących na rafie. Zagrożenia dla raf we współczesnym świecie.

11:50 – mgr Paweł Piotrowski i Aleksander Szwarc (Aqua Medic Polska) – „Wybrane zagadnienia akwarystyki morskiej”

*Projektowanie różnych typów zbiorników morskich.

12:25 – przerwa kawowa

12:40 – mgr Olga Pofelska (Warszawskie ZOO) – „Chów i hodowla żab z rodziny Dendrobatidae

13:15 – Mateusz Kubak (Warszawskie ZOO) – „Utrzymanie i hodowla jaszczurek z odłowu”

13:50 – przerwa obiadowa

15:00 – lek.wet. specjalista chorób zwierząt nieudomowionych Łukasz Skomorucha – „Żółwie wodno-lądowe – spojrzenie lekarza weterynarii”

15:35 – Bartłomiej Gorzkowski (Fundacja Epicrates, Lubelskie Egzotarium) – „Inwazyjne gatunki żółwi w naszych wodach – czy to poważny problem?”

16:10 – przerwa kawowa

16:25 – Joanna Pasterny (studentka SGGW zajmująca się zwierzętami morskimi) – „Pierwsza pomoc i rehabilitacja fok w rescue center”

17:00 – Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – „Płetwonogie południowego Bałtyku”

17:35 – zakończenie konferencji

 IVSA Warsaw

Zdjęcia: IVSA

Nasi klienci