Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

IDEXX udostępnia lekarzom weterynarii testy wykrywające wirusa powodującego COVID-19 u zwierząt domowych

Odpowiedź na coraz częstsze dowody kliniczne na rzadkie, ale rzeczywiście występujące przypadki i reakcja na prośby od lekarzy weterynarii z całego świata

WESTBROOK, Maine, 20 kwietnia 2020 r. —Spółka IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), światowy lider w dziedzinie diagnostyki i oprogramowania dla lecznic weterynaryjnych, poinformowała dzisiaj o udostępnieniu testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™, przeznaczonego dla zwierząt domowych. IDEXX wprowadza test do obrotu w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i pojawianie się kolejnych dowodów, wskazujących że w rzadkich przypadkach zwierzęta domowe mieszkające z osobami z COVID-19 mogą być narażone na zakażenie SARS-CoV-2. Test zostanie udostępniony lekarzom weterynarii w Ameryce Północnej w tym tygodniu, a do końca kwietnia będzie stopniowo wprowadzany w pozostałych krajach za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci ponad 80 laboratoriów referencyjnych IDEXX.

„Uważnie śledzimy gwałtownie narastający na całym świecie kryzys zdrowia publicznego, zwracając szczególną uwagę na jego wpływ na zwierzęta domowe” – powiedział Jay Mazelsky, prezes i dyrektor naczelny IDEXX Laboratories. „Wprawdzie nie ma obecnie żadnych dowodów na rolę psów lub kotów w przenoszeniu choroby na ludzi, jednak kiedy pojawiły się dowody kliniczne świadczące, że w rzadkich przypadkach zwierzęta domowe – zwłaszcza koty i fretki – mogą być zagrożone zakażeniem, stało się jasne, że udostępnienie testu jest właściwym krokiem. Docierały do nas także sygnały z różnych krajów, że lekarze weterynarii chcieliby mieć możliwość przeprowadzenia testu”.

IDEXX zaleca, podobnie jak specjaliści w dziedzinie medycyny, aby lekarze weterynarii zamawiali test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ po konsultacji z urzędem zdrowia publicznego (np. w USA ze stanowym urzędnikiem ds. weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego) i gdy spełnione są trzy kryteria:

  • Zwierzę domowe mieszka w gospodarstwie domowym z osobą chorującą na COVID-19 lub u której stwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa
  • Zwierzę zostało poddane badaniom w kierunku bardziej pospolitych zakażeń i ich występowanie zostało wykluczone przez lekarza weterynarii
  • Zwierzę (zwłaszcza koty i fretki) wykazuje objawy kliniczne COVID-19

IDEXX nie spodziewa się, aby ten test weterynaryjny miał wpływ na testy COVID-19 przeprowadzane u ludzi lub na dostępność tych testów.

Wiedza o COVID-19 i wpływie choroby na zdrowie zwierząt i ludzi bardzo szybko ewoluuje. Wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia i lekarze weterynarii IDEXX są zgodni, że przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 odbywa się przede wszystkim drogą kropelkową z człowieka na człowieka i odradzają przeprowadzanie testów u zwierząt bezobjawowych. Od połowy lutego laboratoria referencyjne IDEXX przebadały w kierunku występowania wirusa COVID-19 ponad 5000 próbek pobranych w 17 krajach od kotów, psów i koni wykazujących objawy ze strony układu oddechowego. Jak dotąd żaden z wyników tych testów nie był dodatni. Wskazuje to, że psy i koty mieszkające z zarażonymi ludźmi na ogół nie ulegają zakażeniu, z wyjątkiem rzadkich i odosobnionych przypadków. Więcej, bardziej szczegółowych informacji można znaleźć w najnowszych informacjach diagnostycznych IDEXX o koronawirusie.

Poza opisanymi działaniami, należąca do spółki firma OPTI Medical Systems, która oferuje produkty medyczne dla ludzi, wspiera badania w kierunku COVID-19 u ludzi, opracowując zestaw testowy PCR. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu IDEXX uzyskanym przy opracowaniu i produkcji testów PCR przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych. Firma OPTI Medical zatwierdziła zestaw testowy PCR, opracowany specjalnie do stosowania u ludzi, z przeznaczeniem przede wszystkim do ograniczonej, wstępnej dystrybucji wśród obecnych klientów laboratoriów oferujących produkty przeznaczone dla zwierząt hodowlanych, które uczestniczą w przeprowadzaniu testów w kierunku COVID-19 u ludzi.

Najnowsze informacje IDEXX na temat pandemii COVID-19 zamieszczono na stronie idexx.pl/covid19.
Informacje na temat testu IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ przeznaczonego dla zwierząt domowych można znaleźć na stronie idexx.com/covid19-pet-test.

Uwaga na temat oświadczeń dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera lub może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy z 1995 r. o reformie postępowania sądowego w sprawach papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Oświadczenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po zawartych w nich słowach, takich jak „oczekuje”, „może”, „przewiduje”, „zamierza”, „byłby”, „będzie”, „planuje”, „uważa”, „szacuje”, „powinien”, „projekt” i podobnych wyrażeniach. Oświadczenia dotyczące przyszłości są składane z zamiarem przedstawienia naszych obecnych oczekiwań lub przewidywań dotyczących przyszłych zdarzeń; opierają się na aktualnych szacunkach, przewidywaniach, przekonaniach i założeniach i nie stanowią gwarancji rzeczywistej sytuacji w przyszłości. Rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą istotnie różnić się od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości oraz w różnych założeniach dotyczących przyszłych zdarzeń. Z oświadczeniami dotyczącymi przyszłości wiąże się ryzyko, niepewność, założenia i inne istotne czynniki. Czytelników ostrzega się, aby nie polegali zbytnio na treści takich oświadczeń dotyczących przyszłości, ponieważ przedstawione lub sugerowane w nich zdarzenia mogą istotnie różnić się od zdarzeń rzeczywistych. Raporty składane przez IDEXX zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych zawierają opis niektórych z tych ryzyk i niepewności. Spółka IDEXX nie zobowiązuje się i nie jest w sposób wyraźny zobowiązana do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z pojawieniem się nowych informacji, przyszłymi wydarzeniami lub z innych powodów. Czytelnikom zaleca się zapoznanie z dokumentami IDEXX złożonymi w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dokumenty te są dostępne w bazie danych SEC’s EDGAR na stronie sec.gov oraz za pośrednictwem strony idexx.com).

 


O laboratoriach IDEXX

Spółka IDEXX Laboratories, Inc. wchodzi w skład Indeksu S&P 500® i jest liderem innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt domowych, dostarczając praktykującym lekarzom weterynarii na całym świecie szeroki zakres produktów i usług diagnostycznych oraz IT. Produkty IDEXX pozwalają lekarzom weterynarii na świadczenie zaawansowanej opieki medycznej, zwiększają skuteczność działania personelu i poprawiają sytuację ekonomiczną przychodni weterynaryjnych. IDEXX jest też światowym liderem wśród dostawców testów diagnostycznych do badań zwierząt gospodarskich oraz materiałów informacyjnych na ich temat, a także testów do sprawdzania jakości wody i mleka. IDEXX, spółka z siedzibą w Maine, zatrudnia ponad 9000 pracowników i oferuje produkty klientom w ponad 175 krajach. Więcej informacji o IDEXX można uzyskać, odwiedzając stronę: www.idexx.com.

Źródło: https://media.mslgroup.pl/3694/pr/500069/idexx-udostepnia-lekarzom-weterynarii-testy-wykrywajace-wirusa-powodujacego-covid-19-u-zwierzat-domowych

Zdjęcie: Pixabay

 

 

 

Nasi klienci