Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

II Konferencja Studentów Weterynarii w Krakowie-Neurologia. Diagnostyka obrazowa. Chirurgia.

Rozmowa z Sylwią Surmą, prezesem krakowskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii (IVSA), organizatora II edycji Konferencji Studentów Weterynarii w Krakowie.

 

W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliście Państwo we współpracy z Samorządem Studenckim Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR  Konferencję Studentów Weterynarii w Krakowie na temat kardiologii, okulistyki i onkologii. Skąd pomysł na taką inicjatywę?

Pomysł zorganizowania I Konferencji Studentów Weterynarii w Krakowie zrodził się wraz z rozpoczęciem kadencji nowego Zarządu IVSA Kraków w roku akademickim 2016/2017. Jako stosunkowo nowy wydział medycyny weterynaryjnej w Polsce, z zaledwie trzyletnim wówczas, a świetnie prosperującym oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii, postanowiliśmy zmierzyć się z poprzeczką stawianą nam przez inne uczelnie, pod kątem konferencji studenckich. Po dokładnym przyjrzeniu się oczekiwaniom naszych studentów, wyszliśmy im naprzeciw. Jednocześnie był to ogromny test dla nas samych – zaczęliśmy budować od podstaw w Krakowie tradycję, przekazywać zdobywane doświadczenie młodszym kolegom oraz uczyć się metodą prób i błędów, przyglądając się innym jak organizują tego typu wydarzenia.

 

 

W jakim terminie planowana jest kolejna edycja konferencji?

Będzie to najbliższa sobota, 19.05.2018.

 

Jakim zagadnieniom poświęcona będzie II Konferencja Studentów Weterynarii w Krakowie?
Tym razem skupimy się na diagnostyce obrazowej, neurologi i chirurgii weterynaryjnej w praktyce lekarza małych zwierząt.

 

 

Skąd pomysł, żeby były to: diagnostyka obrazowa, neurologia oraz chirurgia weterynaryjna?

Tematyka ta została wybrana dzięki przeprowadzonej, przez IVSA Kraków, na początku roku akademickiego, ankiecie dla Członków Organizacji. Są to dziedziny cieszące się coraz większym zainteresowaniem, zapotrzebowaniem na specjalistów, nieustannie rozwijające się i poruszane w toku edukacji nadal w zbyt małym zakresie.

 

Skąd można pobrać pełny program wydarzenia?

Został on udostępniony na wydarzeniu naszej Konferencji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1658368900911352/

 

Jakich prelegentów będzie można usłyszeć podczas wydarzenia?

Pierwszy wykład usłyszymy z ust lek. wet. Violetty Olender. Pani Doktor skupi się na prawidłowym przeprowadzaniu badania neurologicznego. Następnie lek. wet. Jarosław Przygórzewski opowie nam o najczęściej występujących schorzeniach rdzenia kręgowego. Po przerwie obiadowej dr n. wet. Oliwier Teodorowski wprowadzi nas w tajniki i innowacyjność ortopedii i neurologii XXI wieku. Konferencja zostanie zakończona wykładem lek. wet. Rafała Korty, który rozjaśni nam wszystkie wątpliwości rodzące się w związku ze schorzeniami stawu kolanowego u naszych przyszłych pacjentów. W międzyczasie przedstawiciele firm: MBZmed i KOSS Rentgen zagłębią nas w tajniki aparatów rentgenowskich.

 

 

Jak udało pozyskać się tak fantastycznych wykładowców do współpracy?

Są to przede wszystkim osoby cieszące się bardzo dobrą opinią wśród lekarzy weterynarii. Częściowo mieliśmy okazję poznać ich w trakcie organizowanych przez IVSA Kraków wykładów praktycznych, u niektórych nasi Członkowie bywali na praktykach klinicznych.

 

Czy konferencja jest odpłatna?

Nie, konferencja jest wydarzeniem całkowicie darmowym. Wszystkie koszty organizacyjne pokrywamy ze składek członkowskich oraz z uzyskanych dofinansowań. W tym roku dodatkowo z auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego skorzystać możemy dzięki uprzejmości firm: MBZmed oraz KOSS Rentgen.

 

Co zrobić żeby zostać uczestnikiem konferencji?

Aby zostać jej uczestnikiem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na wyżej wspomnianej stronie facebookowej. Kryterium jest bycie Studentem medycyny weterynaryjnej lub świeżo upieczonym Absolwentem.

 

 

Czy studenci spoza wydziałów UJ-UR również mogą uczestniczyć w konferencji?

Oczywiście! W założeniu mamy zapełnienie sali w połowie Studentami z innych wydziałów, w drugiej połowie – z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Dodatkowo traktujemy to jako świetną okazję do integracji!

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: IVSA Kraków

Rozmawiała: Malgorzata Kaczor

 

 

 

Nasi klienci