Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

III Międzynarodowa Konferencja Radiologiczno-Chirurgiczna

24 października w Łodzi odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Radiologiczno-Chirurgiczna Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej pod tytułem „Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”. Większość wykładów poprowadził prof. Robert O’Brien z USA.

Konferencję otworzył prezes Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna dr Marcin Bojarski, który po krótkim wstępie oddał głos głównemu prelegentowi.

Dr Robert O’Brien jest profesorem i kierownikiem Katedry Diagnostyki Obrazowej na University of Illinois. Specjalizuje się w ultrasonografii kontrastowej oraz zaawansowanym obrazowaniu TK. Jest wynalazcą VetMouseTrap, metody, która umożliwia obrazowanie małych zwierząt bez konieczności poddawania pacjentów znieczuleniu ogólnemu. Podczas łódzkiej konferencji skupił się na takich zagadnieniach jak: radiografia klatki piersiowej, zaawansowane techniki obrazowania układu oddechowego, interpretacja radiogramów klatki piersiowej oraz badania kontrastowe.

– Uważam, że klatka piersiowa jest jednym z tych obszarów, które interpretuje się najtrudniej. Występują duże różnice w zależności od rasy psa, jego rozmiarów, wagi. Jednocześnie w obrazowaniu choroby są bardzo podobne i zajmują te same narządy, co utrudnia diagnostykę – mówił Robert O’Brien. – W interpretowaniu obrazów bardzo ważne jest znalezienie systemu, według którego będziemy konsekwentnie postępować. Nieważne, czy będzie on nasz, autorski, czy opracowany przez kogoś innego. Ważne, aby nie naginać wyników do naszych oczekiwań, w idealnej sytuacji powinniśmy obserwować obrazy w oderwaniu od wszelkiej historii. To oczywiście jest bardzo trudne, ale to, co liczy się na końcu, to prawidłowa odpowiedź, właściwa diagnoza – podkreślał.

Opowiadał też o trudnościach w obrazowaniu wątroby i o tym, jakie są cechy charakterystyczne dla obrazów RTG i USG w badaniu jej zmian.

Podczas konferencji wykłady wygłosili też polscy specjaliści. Prof. Andrzej Pomianowski skupił się na zastosowaniu MRI w diagnozowaniu chorób móżdżku u psów, zaś dr Renata Komsta – na kręgach przejściowych, ich diagnostyce radiologicznej i znaczeniu klinicznym.

Michał Chojnacki

Zdjęcia:

Redakcja

Nasi klienci