Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Endokrynologia i dermatologia z PerfectVet

12 – 13 grudnia 2015 roku Lubelskie Weterynaryjne Centrum Szkoleniowe PerfectVet zaprosiło wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Dermatologia i endokrynologia okiem praktyka”.

Endokrynologia i dermatologia są fascynującymi, ale i obszernymi dziedzinami medycyny weterynaryjnej. Praktyk – dermatolog – powinien mieć szeroką wiedzę na temat endokrynologii, parazytologii, chorób zakaźnych, alergologii, a nawet chirurgii. Skóra jest lustrem, w którym można zobaczyć wiele chorób wewnętrznych. Szacuje się, że ponad 30% pacjentów klinik weterynaryjnych dla małych zwierząt stanowią ci z problemami dermatologicznymi. Nie dziwi więc fakt, iż wszelkiego rodzaju szkolenia i konferencje poświęcone problemom skórnym cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wydarzenie, które odbyło się w Lublinie, podzielono na dwa dni. Pierwszego z nich specjaliści z zakresu endokrynologii i dermatologii: prof. dr hab. Roman Lechowski, dr Dorota Pomorska-Handwerker oraz dr Marcin Gołyński prezentowali wykłady poświęcone wybranym endokrynopatiom, zasadom ich rozpoznawania i leczenia, a także przedstawili przegląd objawów dermatologicznych towarzyszących chorobom endokrynnogennym. Dodatkowym punktem dnia pierwszego był wykład zorganizowany przez firmę Dechra, a wygłoszony przez dr. Piotra Listosa, poświęcony aspektom prawnym wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze oraz leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Warto nadmienić, iż wystąpienie to wzbudziło ogromne zainteresowanie uczestników konferencji.

Dzień drugi poświęcono wyłącznie dermatologii. Wykłady na temat: przewlekłych chorób skóry, wyłysień u psów, postępowania z pacjentem z zapaleniem zewnętrznego przewodu słuchowego czy różnic w obrazie klinicznym najczęstszych chorób skóry prezentowane przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, jak: prof. dr hab. Jarosław Popiel, dr Piotr Wilkołek czy dr Łukasz Adamek, spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Jak zawsze podczas konferencji organizowanych przez PerfectVet wykładowcy omawiali przypadki kliniczne wybranych dermatoz. Pozwoliło to uczestnikom zweryfikować i pogłębić własną wiedzę w praktycznym aspekcie diagnostyki i terapii chorób skóry.

W konferencji obok lekarzy weterynarii udział wzięły liczne firmy farmaceutyczne i sprzętowe. Głównymi partnerami wydarzenia byli: MSD Polska – partner platynowy wydarzenia, Dechra Veterinary Products i Ceva – partnerzy złoci, AniMedica, Biowet Puławy, ScanVet i Medivet/Hills – partnerzy srebrni. Konferencję wsparły także firmy: VetExpert, NOVOVET, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego CENTROWET, EMMA, Color Trading, EUROWET, Vetfood, Vet Study Centre i Regenvet. Patronem medialnym po raz kolejny było czasopismo „Weterynaria”.

MP

 

 

Zdjęcia:

PerfectVet

 

 

Nasi klienci