Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Inspekcja weterynaryjna – na czym polega praca inspektora?

Rosnąca z roku na rok świadomość społeczna w temacie zdrowego żywienia, konieczności sprawdzania źródeł pochodzenia żywności odzwierzęcej, wrażliwość na humanitarne warunki życia, transportu i uboju zwierząt rzeźnych spowodowały, że coraz większą popularnością cieszą się zawody skupione na czynnościach kontrolujących jakość pożywienia i sprawdzających warunki życia zwierząt przeznaczonych do uboju. Lecz to tylko ułamek zadań powierzonych inspektoratom weterynaryjnym. Na czym polega praca inspektora weterynaryjnego? Jak nim zostać? Zapraszamy do lektury.

Ekologia, mięso i przepisy

W dzisiejszych czasach obserwuje się powolny, lecz coraz bardziej popularny ruch odchodzenia od żywności pochodzenia zwierzęcego. Jest to jeden z odłamów filozofii życia skierowanej w stronę ekologii, zdrowego żywienia, dbania o środowisko naturalne.

Coraz więcej ludzi na całym świecie odchodzi od pożywienia pochodzącego od zwierząt głównie z powodów moralnych i etycznych. Innym powodem weganizmu i wegetarianizmu jest obawa konsumentów przed niską jakością mięsa. Ekolodzy i organizacje zajmujące się ochroną zwierząt protestują przeciw złym warunkom transportu i uboju drobiu i bydła hodowlanego. Prowadzone są akcje uświadamiające konsumentom niewłaściwe warunki życia i śmierci zwierząt.

Politycy skłaniani zostają do zaostrzania przepisów związanych z hodowla zwierząt i obrotem mięsa.

Zmieniane zostają ustawy, przepisy i regulacje związane z produkcją mięsa, hodowlą zwierząt rzeźnych, transportem oraz jakością pasz, którymi karmione są zwierzęta hodowlane. Coraz większy nacisk kładzie się na humanitaryzm i poziom życia zwierząt przeznaczonych na mięso.

Kontrola i zabezpieczanie odpowiednich warunków życia, hodowli, transportu i uboju zwierząt hodowlanych stanowi jeden z głównych kierunków działań inspektorów weterynaryjnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe Stock /

Jaka jest rola Inspekcji Weterynaryjnej?

Inspekcja Weterynaryjna jest instytucją rządową działającą na mocy ustawy z 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej w celu kontrolno-nadzorczym w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii oraz higieny. Na czele Inspekcji Weterynaryjnej stoi Główny Lekarz Weterynarii powoływany przez premiera rządu na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (źródło: Wikipedia)

Czym zajmują się inspektorzy weterynaryjni?

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach problem pokątnych i nielegalnych ubojni nie istnieje, lecz to mit.

Nieuczciwi, źle wyedukowani hodowcy zwierząt hodowlanych często oferują do sprzedaży mięso nieprzebadane, pochodzące z nielegalnych ubojów, przetrzymują bydło w stanie urągającym wszelkim wymaganiom oraz przewożą zwierzęta w niehumanitarnych warunkach. Aby powstrzymać ten proceder i zwiększyć zarówno komfort życia bydła hodowlanego, jak i zabezpieczyć konsumentów przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego, uczelnie wyższe oferują kierunki studiów kształcące inspektorów weterynaryjnych.

Jaką wiedzę zdobywają kandydaci na studia o kierunku inspekcja weterynaryjna?

Studenci kształcący się na kierunku inspekcja weterynaryjna zdobywają wiedzę teoretyczną w temacie norm i przepisów prawnych dotyczących posiadania zwierząt przeznaczonych na ubój i handel. Wymiary klatek, maksymalna ilość zwierząt w boksie, warunki transportu i życia zwierząt, to tylko część wiedzy inspektorów.

Inspektorzy odbywają szkolenie w temacie prawidłowego żywienia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych, zabezpieczają poziom bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, dokonują kontroli utylizacji padłych zwierząt i odpadów produkcyjnych.

Ponadto dokonują oceny jakości żywności, pasz i suplementów przeznaczonych dla zwierząt.

Absolwenci studiów inspekcja weterynaryjna posiadają wiedzę na temat sposobów obsługi sprzętów laboratoryjnych służących do badania mięsa i produktów odzwierzęcych na obecność pasożytów i patogenów.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać inspektorem weterynaryjnym?

Jednym z podstawowych warunków koniecznych do rozpoczęcia studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna jest zdana matura z trzech przedmiotów: język polski, język nowożytny i do wyboru: matematyka, fizyka, biologia, chemia.

Jaką pracę będzie wykonywał absolwent studiów o specjalności inspekcja weterynaryjna?

Inspektorzy weterynaryjni znajdą zatrudnienie w:

  • Ośrodkach doradztwa rolniczego
  • Placówkach dydaktycznych
  • Zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Zakładach produkcji pasz i suplementów dla zwierząt hodowlanych
  • Inspektoracie ds. utylizacji odpadów organicznych
  • Inspektoracie ds. finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

—————
Redakcja

Nasi klienci