Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Technikum weterynaryjne – miejsce kształcenia techników weterynarii

Osoby, które od dzieciństwa pragną leczyć i troszczyć się o zdrowie, dietę i higienę zwierząt mają do wyboru dwie drogi zawodowe. Jedna z nich jest dłuższa, bardziej wymagająca i zobowiązująca chętnych do długich lat edukacji i szkoleń, a druga krótsza i prostsza, choć również niepozbawiona stresów związanych z egzaminami i testami. Kim zostać: weterynarzem czy technikiem weterynarii? Co wybrać: studia weterynaryjne czy technikum weterynaryjne? Zapraszamy do lektury.

Lekarz zwierząt czy jego prawa ręka? Kim zostać?

Osoby, które pragną zawodowo leczyć, chronić i opiekować się zwierzętami muszą zostać do tych czynności starannie przeszkolone. Kandydat na lekarza weterynarza musi zdawać sobie sprawę, że czeka go pięć i pół roku (11 semestrów) wymagających studiów medycznych. Następnie musi dokonać wyboru specjalizacji, zaliczenia egzaminów  teoretycznych i praktycznych oraz praktyki zawodowe. Wcześniej powinien zdać maturę z biologii i chemii. Decyzja o wyborze zawodu weterynarza wymaga zatem przygotowań na dość wczesnym etapie edukacji.

Studia weterynaryjne niewiele ustępują pod względem stopnia trudności i stresu od tych, które muszą przejść przyszli lekarze czy dentyści.

Wymagania do zawodu technika weterynaryjnego są mniejsze, a ścieżka edukacji krótsza.

Kandydat na technika weterynaryjnego po ukończonej nauce w szkole średniej może składać dokumenty do technikum weterynaryjnego. Nauką do zawodu technika zajmuje się odpowiednia uczelnia policealna, technikum lub studium. Studenci kształcący się na techników weterynarii powinni przebyć cztery semestry nauki (dwa lata) i zdać część praktyczną i teoretyczną.

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe Stock /

Jakich przedmiotów uczą się w technikum weterynaryjnym kandydaci na technika?

Oprócz szczegółowej wiedzy na temat anatomii zwierząt, kandydaci uczą się o:

 • przebiegu zabiegów weterynaryjnych,
 • analityce weterynaryjnej,
 • higienie zwierząt,
 • kontroli, nadzorze i przepisach prawa,
 • przepisach o działalności gospodarczej,
 • inseminacji, chowie, hodowli i uboju zwierząt
 • prowadzeniu produkcji zwierzęcej
 • języków obcych

Jakie są obowiązki technika weterynarii?

Technik weterynarii jest w dużej mierze asystentem weterynarza. Pomaga mu w przygotowaniu zwierzęcia do operacji, towarzyszy przy tych czynnościach, pobiera próbki do analizy oraz dba o dobrostan zwierzęcia po zabiegu chirurgicznym. W przypadku śmierci zwierzęcego pacjenta, zajmuje się sekcją zwłok.

Technik udziela pierwszej pomocy zwierzętom domowym i hodowlanym. Wykonuje badania i podaje leki zaordynowane przez weterynarza. Przeprowadza czynności higieniczne i fizjologiczne. W hodowlach, gdzie zwierzęta przeznaczone są do uboju, dokonuje inspekcji i ocenia stan mięsa. Określa zagrożenia płynące z kontaktu ze zwierzętami zarażonymi chorobami zakaźnymi. Pomaga w inseminacji i asystuje przy porodach. Prowadzi  dokumentację i dba o higienę przyrządów chirurgicznych.

Czym się różni zawód weterynarza od technika weterynarii?

Technik weterynarii w odróżnieniu od weterynarza nie może wypisywać recept, usypiać zwierząt i przeprowadzać na nich zabiegów chirurgicznych.

Czy każdy może zostać technikiem weterynaryjnym?

Oprócz niezbędnej nauki i przebytych praktyk, kandydat na technika weterynarii powinien odznaczać się predyspozycjami psychofizycznymi:

 • empatią i cierpliwością do zwierząt
 • umieć pracować w zespole, ale również potrafić samodzielnie podejmować decyzje
 • odznaczać się odpornością emocjonalną i brakiem zbędnej czułostkowości
 • być odpornym na stres
 • posiadać podzielność uwagi
 • być odpowiedzialnym, skoncentrowanym, dokładnym
 • chętnie się uczyć i potrafić zdobywać potrzebną wiedzę

Kto z kolei nie powinien rozważać składania papierów do technikum weterynaryjnego?

Z uwagi na potencjalną konieczność pracy z dużymi zwierzętami, które pod wpływem bólu czy stresu mogłyby zachowywać się gwałtownie i groźnie, osoby do zawodu technika weterynaryjnego powinny odznaczać się odpowiednią sprawnością fizyczną. Osoby chore, słabego zdrowia, ograniczone ruchowo i umysłowo nie powinny starać się o przyjęcie do technikum weterynaryjnego. Kolejnym poważnym przeciwskazaniem jest alergia na sierść zwierząt lub siano czy trawy. Praca technika weterynaryjnego często odbywa się poza gabinetem weterynaryjnym i wymaga wizyty w stajni, na łące czy w oborze. Reakcje uczuleniowe na czynniki odzwierzęce lub związane z paszą mogą stanowić barierę nie do przeskoczenia dla przyszłego technika.

Czy w każdym mieście znajduje się technikum weterynaryjne?

We wszystkich większych miastach polskich, takich jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk można znaleźć technikum oferujące kształcenie do zawodu technika weterynaryjnego.

—————
Redakcja

Nasi klienci