Intensywny weekend szkoleniowy PAVECC w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach

W ostatni weekend w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec, w Katowicach odbyły się spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej PAVECC. W sobotę był to kurs podstawowy z zakresu kardiologii, a w niedzielę szkolenie dotyczące wykorzystywania w praktyce lekarskiej metody T-FAST. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadziła dr hab. Olga Szaluś-Jordanow z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Wyróżnikiem szkoleń PAVECC jest ścisłe powiązanie teorii i praktyki klinicznej. Spotkania obejmują część wykładową w formie interaktywnej prelekcji, w trakcie której uczestnicy próbują wspólnie zmierzyć się z przedstawianymi problemami diagnostycznymi i określić najlepszy sposób postępowania, jak i zajęcia praktyczne w ramach, których uczestnicy pod okiem doktor Szaluś-Jordanow, podzieleni na grupy, przeprowadzają ćwiczenia praktyczne.

Szkoleniom patronują firmy: Vetoquinol i Addvena. Sprzęt na zajęcia praktyczne dostarcza firma Vetmedical. Kolejne spotkania w ramach kursu podstawowego odbędą się już w maju.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Redakcja

 

 

Nasi klienci