IV Międzynarodowa Konferencja Hyopatologiczna

AAA SWINIAKI 0428 marca w Licheniu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Hyopatologiczna. Temat tegorocznej edycji brzmiał „Immunoprofilaktyka w hodowli trzody chlewnej jako narzędzie stabilizujące status zdrowotny stada”.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania ponad stu przybyłych do hotelu Atut w Licheniu uczestników, którego dokonał dr Volker Bok, dyrektor firmy Boehringer Ingelheim, organizatora imprezy.

Głównym prelegentem był dr Thorsten Pabst na co dzień prowadzący prywatną praktykę w Niemczech. Wygłosił on dwa wykłady: „Diagnostyka terenowa infekcji układu oddechowego” oraz „Ile kosztują infekcje, jaką wartość ma profilaktyka”.

Oprócz niego swoje prezentacje przestawili dr Rebecca Langhoff z Boehringer Ingelheim, która mówiła o znaczeniu szczepień dla sukcesu hodowli, oraz dr Christoph Keller z Bioscreen Hannower, który skupił się na roli badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu czynników infekcyjnych odpowiedzialnych za zespoły płucne.

Moderatorem konferencji był prof. Tomasz Stadejek z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na zakończenie wygłosił on wykład „Aktualne dane o chorobach wirusowych na podstawie doniesień z amerykańskich kongresów w Chicago i Dallas”.  (MC)

Nasi klienci