Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

IV MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA „EGZOTYKA OKIEM PRAKTYKA”

3 marca 2018 roku w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się czwarta już edycja Międzynarodowej Studenckiej Konferencji „Egzotyka okiem praktyka”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, dzięki której Wrocław – na pierwszy weekend marca – stał się stolicą młodego pokolenia przyszłych weterynarzy, chcących rozwijać swoją wiedzę w zakresie praktycznej diagnostyki chorób zwierząt egzotycznych.

Medycyna zwierząt egzotycznych jest prężnie rozwijającą się dziedziną weterynarii, dlatego nie dziwi fakt, że impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku w konferencji wzięło udział blisko 350 studentów medycyny weterynaryjnej, ze wszystkich polskich wydziałów, jak i zza granicy, m.in.: z Brna, Lipska, Bolonii i innych. Ze względu na międzynarodowy charakter wszystkie wykłady były symultanicznie tłumaczone, z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski, przez dwie członkinie SKN „Mephitis” Joannę Porwet i Safourę Rezę.

Wykłady na tegorocznej konferencji wygłosili znani i cenieni lekarze weterynarii. Prof. Zdenek Knotek – światowej klasy autorytet w dziedzinie herpetologii z Uniwersytetu Weterynarii i Nauk Farmaceutycznych w Brnie, jako honorowy gość otworzył i zamknął konferencję trzema wykładami na temat endokrynologii, endoskopii oraz hematologii gadów. Dr n. wet. Tomasz Piasecki, specjalista w zakresie chorób zwierząt futerkowych oraz opiekun SKN „Mephitis”, w wystąpieniu swoim zajął się problemami w rozrodzie dotykającymi małe ssaki egzotyczne oraz przedstawił wykład na temat aspergilozy papug. Drugi z wykładów doktora Piaseckiego był niespodzianką przygotowaną dla przybyłych gości, gdyż nie został wcześniej uwzględniony w planie konferencji. Studenci biorący udział w konferencji mieli również szansę szczegółowo zapoznać się z etapami badania klinicznego ptaków podczas prelekcji lek. wet. Agnieszki Drohobyckiej-Wawryki, specjalisty chorób zwierząt nieudomowionych, jak również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie chorób pasożytniczych gadów podczas wykładu lek. wet Dawida Jańczaka, członka Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiej Rady Konsultacyjnej ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących. Z kolei lek. wet. Szymon Najdora, praktyk skupiający się na medycynie małych ssaków oraz gadów, podzielił się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą z zakresu neurologii królików.

W ramach IV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji „Egzotyka okiem praktyka”, w niedzielę 4 marca 2018 roku, odbyły się warsztaty z hematologii gadów prowadzone przez profesora Zdenka Knotka, podczas których studenci mieli okazję wykorzystać zdobytą poprzedniego dnia wiedzę teoretyczną w praktyce, poznając techniki pobierania krwi od gadów oraz samodzielnie oceniając rozmazy krwi różnych gatunków węży, żółwi i jaszczurek.

Jak co roku, Międzynarodowa Studencka Konferencja „Egzotyka okiem praktyka” spotkała się z żywym zainteresowaniem studentów, co niezwykle cieszy organizatorów, mobilizuje do dalszego działania i śmiałości w planowaniu kolejnych edycji Konferencji.

 

 

 

Źródło i zdjęcia:

SKN „Mephitis”

 

 

 

Nasi klienci