Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Jak założyć własną lecznicę? – formalności, koszty, podatki

Założenie lecznicy weterynaryjnej wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności. O czym należy pamiętać rozpoczynając własny biznes w branży weterynaryjnej?

Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt jest jednym z podstawowych obowiązków ich właścicieli. Aby się z niego wywiązać należy korzystać z profesjonalnej opieki weterynaryjnej, sprawowanej przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Jednak lekarze weterynarii zawsze muszą świadczyć swoje usługi w ramach określonych przez prawo. Jak więc założyć własną lecznicę weterynaryjną?

Lecznica, czyli zakład leczniczy dla zwierząt

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt stanowi, że taki zakład jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług. Przy czym sługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności.

Zgodnie z przywołaną ustawą zakłady lecznicze dla zwierząt dzielimy na:

  • gabinet weterynaryjny;
  • przychodnię weterynaryjną;
  • lecznicę weterynaryjną;
  • klinikę weterynaryjną;
  • weterynaryjne laboratorium diagnostyczne (przeznaczone jedynie do świadczenia usług laboratoryjnych).

Różnica pomiędzy tymi kategoriami sprowadza się przede wszystkim do zakresu świadczonych usług, a co za tym idzie także do posiadanego wyposażenia. Tworząc własną lecznicę jej nazwę należy dostosować do rzeczywistego charakteru świadczonych usług. Tym samym „lecznica” to tylko określenie potoczne, gdyż „lecznica weterynaryjna” jest jednym z rodzajów zakładu leczniczego dla zwierząt. W tym tekście określenia „lecznica” używam w potocznym znaczeniu.

Kto może założyć zakład leczniczy dla zwierząt?

Zakład leczniczy dla zwierząt może otworzyć każdy – a więc zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną. Oczywiście nie oznacza to, że każdy ma prawo leczyć zwierzęta czy bym kierownikiem zakładu. Zgodnie z przepisami przywołanej powyżej ustawy kierownikiem zakładu leczniczego dla zwierząt może być jedynie lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce. Zawsze należy zadbać o to, aby świadczenia były udzielane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Niezgodne z prawem jest – przykładowo – umożliwianie technikom weterynarii udzielanie świadczeń niemieszczących się w kategorii ich ustawowych uprawnień.

Właściciel musi także zadbać o odpowiednie wyposażenie zakładu leczniczego, dostosowane do jego rodzaju. Zawsze jednak lecznicza musi posiadać:

  • pokój przyjęć z poczekalnią;
  • aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług specjalistycznych;
  • sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
  • zaplecze sanitarne i socjalne.

Wybór odpowiedniej formy prawnej

W praktyce jedną z najważniejszych decyzji, jakie trzeba podjąć przy zakładaniu lecznicy weterynaryjnej jest wybór formy prawnej. Można tu skorzystać z dwóch podstawowych rozwiązań: jednoosobowej działalności gospodarczej (popularnego „samozatrudnienia”) oraz ze spółki prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej). W pierwszym przypadku należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w drugim zaś w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy także zgłosić się do urzędu skarbowego – m.in. jako podatnik VAT – oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakładając lecznicę należy liczyć się z obowiązkiem pokrywania podatku dochodowego, VAT oraz z comiesięcznymi płatnościami na rzecz ZUS.

Lekarze będący na początku swojej drogi zawodowej nie powinni zapominać o możliwości preferencyjnego rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne („Mały ZUS”, „Mały ZUS+”) oraz skorzystania ze środków na rozpoczęcie własnej działalności, za które można zakupić np. sprzęt diagnostyczny.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 24.

Autor:

Konrad Dyda – prawnik, prezes Fundacji Praw Medyka oraz spółki Med&Lex – Klinika Wsparcia Personelu i Jednostek Ochrony Zdrowia; właściciel Centrum Usług Prawnych i Biznesowych – Centro Servizi Legali e Commerciali

foto: adobestock

Nasi klienci