Keep calm and save exotic pets II

9.03.2019 odbyła się druga edycja konferencji poświęconej medycynie zwierząt egzotycznych „Keep calm and save exotic pets II”, organizowana przez IVSA Poznań pod okiem dr n. wet. Tomasza Nowaka.

Wydarzenie otworzył Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Piotr Ślósarz. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu lek.wet. Ines Daszkowskiej o stanach nagłych u ptaków, dr n. med. Dawida Jańczaka mówiącego o chorobach pasożytniczych małych ssaków, lek.wet. Jakuba Sadłowskiego na temat diagnostyki stomatologicznej królików i gryzoni, lek.wet. Pauli Dziubińskiej-Bartylak o medycynie królików w pigułce oraz lek.wet. Jakuba Ruszkowskiego o zapaleniu ucha środkowego u małych ssaków.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom – Edra Urban & Partner, Gabinet Weterynaryjny WolVet, Vet-Med Comfort, Hipromine, Herbal Pets, Future Dent, Weterynaria News oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób – studentów uczelni weterynaryjnych z całej Polski, techników oraz lekarzy weterynarii. Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom! Mamy nadzieję, że wam się podobało i dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy!

 

Nasi klienci