Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Komunikat prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w związku z rozpoczęciem przez Senat prac nad inicjatywą ustawodawczą w zakresie projektu „ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych”

Warszawa, dnia 31 lipca 2023 r

.
KILW/083/04/23

INICJATYWA SENATU ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO


W związku z rozpoczęciem przez Senat prac nad inicjatywą ustawodawczą w zakresie projektu „ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnychi ”
informujemy, że Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna powyższy projekt ocenia negatywnie i wnosi o zaprzestanie dalszych prac legislacyjnych nad nim. Stoimy na stanowisku, że wprowadzenie w życie przedmiotowej nowelizacji jest wyrazem nieświadomości lub lekceważenia przez wnioskodawców bezpieczeństwa zdrowia publicznego.


Wścieklizna jest nieuleczalną chorobą zakaźną ssaków, w tym człowieka, charakteryzującą się stu procentową śmiertelnością zakażonych, u których wystąpiły objawy choroby. Jedynym orężem walki z nią są szczepienia profilaktyczne zwierząt oraz interwencyjne ludzi, którzy byli narażeni na potencjalny kontakt z wirusem. Ze względu na tak poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego złożenie propozycji wydłużenia okresu czasu pomiędzy obowiązkowymi szczepieniami psów z 12 miesięcy do 24 miesięcy powinno być poprzedzone analizą sytuacji epizootycznej w Polsce, której niewątpliwie wnioskodawcy przedmiotowego projektu nie wykonali.


Tymczasem sytuacja epizootyczna w Polsce w zakresie wścieklizny jest niezwykle poważna o czym świadczą poniższe dane Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące liczby ognisk wścieklizny w Polsce w kolejnych latach.

Lata
20222021202020192018
Ogniska
wścieklizny
w Polsce
3911812119

Dla porównania liczba stwierdzonych ognisk wścieklizny w przykładowych krajach Unii Europejskiej (dane z oficjalnej strony internetowej Unii Europejskiej „Animal Disease Information System (ADIS)”.

Lata
20222021202020192018
Francja10100
Niemcy01000
Włochy00100
Węgry40000


Z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że w 2020 r. zaszczepionych zostało ok. 2,9 mln psów (wobec 2,8 mln rok wcześniej). Niestety wobec braku obowiązku znakowania i rejestracji psów w Polsce nie ma ścisłych danych, co do wielkości tej populacji.
Możemy opierać się jedynie na danych szacunkowych, które wg różnych źródeł wskazują na wielkość rzędu 6-8 milionów psów. – Jeżeli zestawimy powyższe dane, a za liczbę psów w Polsce przyjmiemy jedynie 6 milionów, to uzyskujemy wynik wyszczepialności psów przeciw wściekliźnie na poziomie 47,0% – 48,5%. Jest to współczynnik zbyt niski abyśmy mogli mówić o odporności populacyjnej. Z dużym prawdopodobieństwem wprowadzenie obowiązku szczepienia co 24 miesiące wpłynie ujemnie na jego wysokość, co może pogorszyć i tak złą sytuację epizootyczną w zakresie wścieklizny w Polsce – tłumaczy M. Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca także uwagę, że w związku z toczącą się wojną w Ukrainie, Polska jest obecnie krajem „przyfrontowym” również ze względu na sytuację epizootyczną zwierząt. Drastycznie zwiększyła się tam liczba bezdomnych zwierząt w tym psów i kotów, które nie zostały zaszczepione na wściekliznę i stanowią potencjalne źródło wystąpienia tej choroby. Na terenie Ukrainy nie wykonuje się również szczepień zwierząt wolnożyjących. Nie dysponujemy szczegółowymi danymi na temat liczby ognisk wścieklizny w Ukrainie – dane zebrane jedynie z części obwodów wskazują na 262 ogniska wścieklizny w tym roku. Z relacji ukraińskich lekarzy weterynarii wynika, że sytuacja epizootyczna jest krytyczna.


i W senackim druku nr 1025 wystąpił błąd w tytule ustawy – prawidłowy tytuł powinien brzmieć:
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Nasi klienci