MNiSW odpowiada dziekanom weterynarii

Podstawowe CMYKMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedziało dziekanom Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej na list z prośbą o rozwiązanie problemu odpłatności za szkolenie praktyczne studentów weterynarii. W piśmie przedstawiciel MNiSW, dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, informuje o braku możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel.

Ministerstwo przenosi na uczelnie ciężar odpowiedzialności związanej z finansowaniem płatnych praktyk, twierdząc, że o wysokości kwot przeznaczonych na tę działalność (i zarazem podziale dotacji, jakie uczelnie otrzymują z budżetu państwa) decydują rektorzy uniwersytetów. Ministerstwo nie finansuje poszczególnych jednostek, lecz całe uczelnie, nie ma zatem wpływu na sposób rozdysponowania środków.

MNiSW, KILW

Nasi klienci