Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

List w sprawie płatnych praktyk

shutterstock_18856231IKWP

fot. Shutterstock

Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej zwrócili się do minister nauki, Leny Kolarskiej-Bobińskiej, z prośbą o rozwiązanie problemu odpłatności za szkolenie praktyczne studentów weterynarii.

W piśmie z grudnia 2014 roku informują, że wprowadzona uchwałą Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej opłata w wysokości 32 zł od osoby za jeden dzień praktyk sprawiła, iż wydziały nie są w stanie wysyłać swoich studentów na praktyki.

„Średnio, w skali jednego rocznika na jednym wydziale zaplanowanych jest 320 godzin (…) na praktykę wakacyjną. Daje to w sumie niezbędną na ten cel kwotę 204800,00 zł rocznie na jeden wydział. Zasady podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną (…) nie uwzględniają powyższych kosztów” – czytamy. „Przy wysokiej kosztochłonności studiów weterynaryjnych (…), istniejącym długoletnim niedofinansowaniu i płaskim współczynniku kosztochłonności wspomnianych studiów (…) jest to dodatkowe ograniczenie w ich prowadzeniu”.

Dziekani podkreślają ważność medycyny weterynaryjnej dla krajowej gospodarki, podkreślając, że w zaistniałej sytuacji warunki do realizowania studiów stają się niezwykle trudne i zaczynają odbiegać od standardów europejskich i światowych. Apelują także o zabezpieczenie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na pokrycie kosztów praktyk wakacyjnych.

Pełen tekst pisma tutaj.

JA, KIL

 

Nasi klienci