Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Honorowy tytuł dla prof. Jana Szarka z Krakowa

godlo_srgbPodczas uroczystości wręczenia 195 dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt odbędzie się ceremonia nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którą odbierze wybitny krakowski zootechnik prof. Jan Szarek. 

Uroczystość odbędzie się w sobotę 6 grudnia o godz. 11.00 w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24A.

Prof. Jan Szarek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest uznanym autorytetem w dziedzinie hodowli zwierząt, zwłaszcza hodowli bydła. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szacowania wartości hodowlanej bydła mlecznego i mięsnego, krzyżowania międzyrasowego i towarowego oraz doskonalenia chowu. Dorobek naukowy profesora to ponad 550 publikacji, w tym cztery podręczniki i skrypty, a także autorstwo dwóch patentów. Ma znaczące zasługi w zakresie kształcenia kadr – opieka nad przeszło 150 dyplomantami, wypromowanie 9 doktorów. Był m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, wieloletnim członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, członkiem licznych rad naukowych instytutów i rad redakcyjnych czasopism naukowych oraz krajowych i regionalnych zespołów doradczych. Od kilkunastu lat jest wiceprezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła. Od ponad 30 lat ściśle współpracuje z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt.

Podczas uroczystości w Auli Jana Pawła II dyplomy ukończenia studiów I stopnia odbiorą absolwenci: bioinformatyki, zaś dyplomy I i II stopnia – absolwenci biologii i zootechniki. Łącznie wręczonych zostanie 195 dyplomów, w tym 165 absolwentom studiów stacjonarnych i 30 niestacjonarnych. Wyróżniający absolwenci otrzymają nagrody.

Podczas uroczystości odbędzie się też promocja pięciu doktorów. Za działalność w studenckich kołach naukowych, wyniki w nauce oraz za wyróżniający przebieg egzaminu dyplomowego i pracę organizacyjną wręczone zostaną 24 nagrody.

Małgorzata Wanke-Jakubowska
UP Wrocław

 

Nasi klienci