Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Magdalena Król Polką z Werwą!

2013-08-19 Magdalena Krol-9978Bohaterka wywiadu z numeru 7-8/2014 („Walcząc z rakiem”), dr hab. Magdalena Król z warszawskiej SGGW, wygrała plebiscyt „Polacy z werwą” w kategorii Nauka, organizowany przez PKN Orlen.

Podczas gali w Teatrze Wielkim 9 października dr hab. Magdalena Król otrzymała statuetkę autorstwa Pawła Althamera oraz nagrodę finansową – grant w wysokości 50 tys. zł., który może być przeznaczony wyłącznie na rozwój działalności zawodowej, artystycznej lub sportowej.

Dr hab. Magdalena Król to pracownik Katedry Nauk Fizjologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zajmuje się onkologią eksperymentalną. Jest członkiem komitetów sterujących trzech akcji COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), redaktorem czasopism naukowych, takich jak: American Journal of Cancer BiologyAmerican Journal of Animal and Veterinary Sciences i Journal of Comparative Clinical Pathology Research. Recenzowała wielu publikacji, a także grantów dla francuskiego projektu „Proposals Spontaneous Tumor Models in Animals”. Jest też współautorką ponad 30 prac naukowych.

Laureatka wielu prestiżowych nagród i stypendiów, m.in.: START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2011 i 2012 r., programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2011 r., Stypendium Naukowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r. W 2013 roku została laureatką Nagrody Polityki w kategorii „Nauka o życiu” oraz Konkursu Fundacji L’Oreal dla Kobiet i Nauki.

Nasi klienci