Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Marta Kupczyńska z nominacją profesorską

W środę 8 października prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacji profesorskiej nauczycielom akademickim oraz przedstawicielom nauki i sztuki. Wśród 59 nominowanych  znalazła się przedstawicielka nauk weterynaryjnych, prof. dr hab. n. wet. Marta Kupczyńska.

Fot. SGGW

Prof. Marta Kupczyńska. Fot. SGGW

Prof. Kupczyńska jest Kierownikiem Katedry Nauk Morfologicznych i Kierownikiem Zakładu Anatomii Klinicznej i Porównawczej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktorat uzyskała w 1985 roku na podstawie dysertacji pt. „Unaczynienie tętnicze i żylne serca żubra, Bison bonasus L.”, habilitowała się w roku 2008 rozprawą na temat „Anatomii klinicznej jamy nosowej i zatoki czołowej psa domowego, Canis lupus f. domestica”.

Funkcję Kierownika Katedry Nauk Morfologicznych pełni od 2009 roku. Głównym kierunkiem badań prof. Kupczyńskiej jest morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dzikożyjących, w nawiązaniu do przeszłości rozwojowej oraz warunków ekologicznych.

JA

Nasi klienci