Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Nowe paszporty dla zwierząt

shutterstock_77300755IKWP

Fot. Shutterstock

Z dniem 29 grudnia 2014 roku obowiązywać będą nowe wzory dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt towarzyszących. Wynika to ze zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

Zgodnie z nowym prawem paszporty sporządzone wg starego wzoru, wydanie do 28 grudnia 2014 roku, zachowują ważność, zaś wydane w wg tego wzoru i po wymienionej dacie będą nieważne.

Sposób wypełniania nowego paszportu reguluje Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.

Nowe wzory paszportów oraz inne dokumenty dotyczące ich wypełniania i obowiązywania są dostępne na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

JA/KILW

Nasi klienci