Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Droższe paszporty dla zwierząt?

KILW jako Obiekt inteligentny-1Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o podwyższenie do 100 zł opłaty za wydanie paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym. 

Swój apel KIL-W argumentuje wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady Europejskiej ws. dokumentów identyfikacyjnych dla psów, kotów i fretek, którego przepisy w sposób znaczący zwiększą wymagania techniczne w stosunku do druku paszportu (zaistnieje konieczność zastosowania samoprzylepnego laminatu, wzrośnie także objętość dokumentu). To z kolei wpłynie na zwiększenie kosztów druku.

Drugi argument przytaczany przez Izbę to brak podwyżek cen paszportów dla zwierząt przez ostatnie 9 lat. Od 2005 roku opłata za ich wydanie wynosi 51 zł, co „nie stanowi kwoty adekwatnej do aktualnie ponoszonych kosztów związanych z drukiem” – czytamy w komunikacie.

Cały tekst pisma tutaj

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, JA

Nasi klienci