Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Podsumowanie webinaru – “Bezpieczne leki – bezpieczne zwierzęta – bezpieczni ludzie”

Zwieńczeniem kampanii Bezpieczne leki – bezpieczne zwierzęta – bezpieczni ludzie, zainicjowanej przez POLPROWET, był webinar, który śledziły osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa używania środków weterynaryjnych.

Podczas webinaru przedstawione zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród blisko 300 lekarzy weterynarii oraz właścicieli zwierząt dotyczącej monitorowania bezpieczeństwa leków weterynaryjnych. – Jak pokazują wyniki ankiety, temat zgłaszania zdarzeń niepożądanych leków weterynaryjnych wymagał pogłębienia. Dlatego zaangażowanie w promocje tego zagadnienia instytucji takich jak Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a także przedstawicieli branży farmacji zwierzęcej, okazało się niezwykle trafionym pomysłem. Poprzez połączenie sił mieliśmy okazję pogłębić wiedzę słuchaczy i zwiększyć świadomość właścicieli zwierząt, na temat tego jak i gdzie należy zgłaszać niepożądane skutki działania leków weterynaryjnych – powiedział Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET. 

Wyniki ankiety skomentowała także Agata Andrzejewska, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. – Bardzo się cieszę, że 60% spośród osób, które wzięły udział w ankiecie, to lekarze weterynarii. Ważne jest to, co każdy z nas tu podkreśla, że nie ma znaczenia, gdzie dokonamy zgłoszenia, ale żeby je zgłaszać, bo wszyscy tak naprawdę mamy wspólny cel i gramy do jednej bramki.

 Podczas spotkania poruszone zostały także tematy związane z:

  • przygotowaniem firm farmaceutycznych do monitorowania zdarzeń niepożądanych i dlaczego jest to tak ważne dla bezpieczeństwa zwierząt i ludzi,
  • systemem monitorowania bezpieczeństwa lekowego w Polsce i Europie,
  • bardzo istotnej roli lekarzy weterynarii w monitorowani i edukowaniu opiekunów zwierząt.

Uczestnicy wydarzenia mogli także w praktyce zobaczyć proces dotyczący zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, które może wystąpić po podaniu leku. Ważnym aspektem było także rozwianie wątpliwości czy trudności z jakimi mierzą się praktycy przy zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych.

Wspólnie prześledzono drogę jaką przebywa informacja o wystąpieniu zdarzenia niepożądanego – od jego zgłoszenia, przez ocenę i przekazanie do europejskiej bazy zgłoszeń. Warto podkreślić, że dokonanie zgłoszenia online poprzez System Monitorowania Zagrożeń zajęło zaledwie kilka minut.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich prelegentów:

  • Agaty Andrzejewskiej – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Magdaleny Dunajewskiej – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,,
  • Marka Mastalerka – Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
  • Sylwii Rytych – Virbac,
  • Marty Ulikowska-Stadnik, Phibro Animal Health,
  • Aleksandry Bieniek – MOYERS | Modern Lawyers
  • Radosława Knapa – POLPROWET

Prezentację ze spotkania można zobaczyć pod LINKIEM

Warto pamiętać, aby dbać o bezpieczeństwo zgłaszając zdarzania niepożądane produktów leczniczych weterynaryjnych. Także te wymienione w ulotce produktu leczniczego, także te dotyczące braku spodziewanej skuteczności, a zgłosić może każdy, kto ma wiedzę o potencjalnym zdarzeniu.

Nasi klienci