Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Polska dołącza do EFSA w ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz powstrzymania afrykańskiego pomoru świń

(#StopASF)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii łączą siły w 2023 r. w ogólnoeuropejskiej kampanii wspierającej walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Czwarta edycja kampanii #StopASF ma na celu zwiększenie świadomości wśród rolników, myśliwych i lekarzy weterynarii w osiemnastu krajach europejskich, w tym w Polsce. Tematyka kampanii dotyczy tej niezwykle zaraźliwej choroby i zachęca do podjęcia działań w celu powstrzymania jej rozprzestrzeniania się.

W ciągu ostatniej dekady afrykański pomór świń miał dramatyczny wpływ na europejski sektor hodowli trzody chlewnej i wciąż zakłóca lokalną oraz regionalną gospodarkę. Podczas, gdy najnowsze dane wskazują, że wysiłki na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa przynoszą efekty, sytuacja w całej Europie nie jest zadowalająca i musimy zachować czujność. Rolnicy, myśliwi i lekarze weterynarii mają szczególnie ważną rolę do odegrania w zgłaszaniu podejrzanych przypadków.”powiedział Bernhard Url, dyrektor wykonawczy EFSA.

Kampania #StopASF zachęca rolników, weterynarzy i myśliwych do „wykrywania, zapobiegania, zgłaszania” przypadków ASF u świń i dzików. Akcja jest prowadzona we współpracy z lokalnymi samorządami w osiemnastu krajach, a w Polsce przez Główny Inspektorat Weterynarii.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Weterynarii

„Afrykański pomór świń jest wirusową zakaźną chorobą dotykającą świnie oraz dziki i może mieć poważny wpływ na populację tych grup zwierząt i opłacalność hodowli świń, powodując utrudnienia w ich przemieszczaniu oraz w handlu mięsem i produktami wieprzowymi w Unii Europejskiej, a także w eksporcie do państw trzecich. Z uwagi na brak możliwości leczenia oraz stosowania szczepionek przeciwko tej chorobie najważniejsze jest zapobieganie jej występowaniu i rozprzestrzenianiu się.

W Polsce choroba wystąpiła po raz pierwszy w 2014 r. i występuje w populacji dzików, skąd może zostać przeniesiona do gospodarstw. Działania w zakresie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF wymagają podejmowania aktywności na wielu płaszczyznach. Jednym z podstawowych elementów prewencji transmisji do gospodarstw wielu chorób, w tym ASF, jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Dotyczy to zarówno ograniczenia możliwości przeniesienia wirusa ze środowiska naturalnego do gospodarstw utrzymujących świnie, jak również w samym środowisku naturalnym (rola bioasekuracji myśliwych, pracowników służb leśnych, ale także pracowników innych gałęzi gospodarki, np. sektora turystyki, a także samych podróżnych). Dlatego też niezmiernie istotne jest ciągłe podnoszenie świadomości społecznej  poprzez szkolenia i kampanie informacyjne.”

W 2022 r. liczba ognisk ASF u świń i dzików znacznie spadła w krajach takich jak Rumunia, Polska i Bułgaria w porównaniu z poprzednim rokiem, jak wynika z nowego raportu opublikowanego dziś przez 1EFSA. Jednak ASF pojawia się w nowych miejscach, m.in. w Grecji, Czechach oraz w krajach sąsiadujących z UE, takich jak Serbia i Mołdawia. Po raz pierwszy ASF został zgłoszony w Macedonii Północnej w 2022 roku.

Ucz się, angażuj, udostępniaj

Odwiedź stronę internetową kampanii EFSA ASF, aby uzyskać więcej informacji, a także arkusze informacyjne, infografiki, gotowe do użycia posty w mediach społecznościowych i inne materiały.

Jako agencja UE EFSA podlega rozporządzeniu (UE) 2018/1725, które ma taką samą moc prawną jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) mające zastosowanie w państwach członkowskich UE i które jest dostosowane do przepisów i zasad RODO dotyczących ochrony danych osobowych.

1 Sprawozdanie EFSA pt. „Analiza epidemiologiczna afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej w 2022 r.”

Nasi klienci