Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Jak postępować z pacjentem kardiologicznym. Relacja z warsztatów PerfectVet

Warsztaty poświęcone postępowaniu z pacjentem kardiologicznym na ostrym dyżurze, organizowane przez firmę PerfectVet, odbyły się w Lublinie 25 – 26 kwietnia. Prowadzącymi kurs byli uznani specjaliści z zakresu kardiologii i intensywnej terapii zwierząt: Rafał Niziołek, Katarzyna Koprowska i Michał Gajewski.

Warsztaty składały się z dwóch części. Podczas pierwszej, seminaryjnej, przedstawione zostały: interpretacje wyników badań EKG i RTG uzyskane u pacjentów w stanach nagłych, zasady leczenia arytmii, techniki punkcji diagnostycznych i terapeutycznych, a także zasady płynoterapii, znieczulania i monitorowania pacjentów kardiologicznych oraz zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Część praktyczna obejmowała naukę podstawowych projekcji echokardiograficznych oraz interpretację uzyskanych obrazów, a także samodzielne wykonywanie badania EKG i jego interpretację.

Uczestnicy szkolenia mieli dostęp do wysokiej klasy ultrasonografów i aparatów EKG, a na każdym etapie badania ich poczynania były kontrolowane i konsultowane przez ekspertów PerfectVet. Ostatnim, spektakularnym punktem warsztatów były ćwiczenia na manekinach z zakresu reanimacji. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Warto podkreślić, że decyzją Komisji ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej warsztaty uzyskały 35 punktów edukacyjnych, co jest potwierdzeniem ich wysokiej wartości merytorycznej. (MP)

 

Zdjęcia:

PerfectVet

Nasi klienci