III Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych

shutterstock_129179972 IKWPWeekendy 23 i 24-go oraz 30-31 maja. W tych dniach na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbędą się Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych. Wydarzenie podzielone jest na dwa bloki. Pierwszy to V Wystawa Zwierząt Egzotycznych (pierwszy z weekendów), drugi – III Konferencja Naukowa im. prof. dr. hab. Leszka Birgera, dotycząca chowu i hodowli zwierząt egzotycznych.

Jak informuje uczelnia, „celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom, hodowcom oraz lekarzom weterynarii przedstawienia zróżnicowanej problematyki badawczej i aspektów praktycznych dotyczących zwierząt egzotycznych oraz zainicjowanie współpracy jednostek naukowych z hodowcami”. Udział w wystawie i konferencji jest darmowy.

Wśród wykładowców konferencji znajdują się m.in. lek. wet. Aleksandra Maluta – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych (wystąpienie: „IBD – wirusowa choroba węży. Zmora hodowców – wyzwanie dla lekarzy weterynarii”; Przeczytaj wywiad z lek. wet. Aleksandrą Malutą) czy dr Robert Maślak – adiunkt w Zakładzie Biologii i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego (wykład pt. „Główne problemy dobrostanu zwierząt dzikich w niewoli”).

Szczegółowe informacje na temat konferencji można zdobyć, odwiedzając fanpage PDZE na Facebooku.

 up.poznan.pl/JA

Nasi klienci