Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Seminarium- Ból, lęk, depresja, a emocje i zachowanie.

Łódź, piątek 20 października 2017

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, budynek przy ul. Rewolucji 52 w Łodzi, sala H020

dr Robert Falconer-Taylormgr Andrzej Kłosiński

 

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do lekarzy weterynarii, średniego personelu lecznic weterynaryjnych, behawiorystów zwierząt, osób szkolących psy, pracowników i wolontariuszy schronisk i organizacji pomagających zwierzętom.

CZĘŚĆ 1
Projektowanie i prowadzenie procesu terapii zachowania zwierząt towarzyszących – modele STAM i ESTA. Anazliza przypadków. Andrzej Kłosiński

CZĘŚĆ 2
Strach, lęk, niepokój i depresja – neurofizjologia, ocena behawioralna i terapia z uwzględnieniem stosowania leków. Rola lekarza weterynarii i behawiorysty zwierząt w terapii lęku i depresji. Analiza przypadków. Robert Falconer-Taylor

CZĘŚĆ 3
Współczesne podejście do leczenia bólu. Neuroanatomia i neuropsychologia bólu. Współczesne poglądy na ścisły związek pomiędzy bólem fizycznym i emocjonalnym. Ból wywołuje zawsze zmiany zachowania zwierzęcia i powinniśmy umieć rozpoznać zmiany zachowania związane z bólem,  wśród nich takie zachowania jak agresja, strach, unikanie lub trudności w kontakcie z opiekunem czy depresja. Ból i towarzyszące mu emocje wywierają negatywny wpływ na gojenie się ran i rekonwalescencję po chorobie. Różnice pomiędzy bólem ostrym i przewlekłym oraz metody oceny. Plan proaktywnego leczenia lólu. Stosowanie leków psychotropowych obok konwencjonalnych leków przeciwbólowych w stanach ostrego i przewlekłego bólu. Budowanie współpracy z właścicielami zwierząt w rozpoznawaniu i monitorowaniu i bólu u kotów i psów w domu. Postępowanie i organizacja otoczenia kotów i psów wykazujących zaburzenia związane z bólem w praktyce weterynaryjnej i behawioralnej.

DODATKOWO
Prezentacja modelu kształcenia behawiorystów COAPE i programu drugiego roku Kursu Dyplomowego COAPE.

Dr Robert Falconer-Taylor BVetMed, DipCABT MRCVS

Photo_RFT_spaniel

Dr Robert Falconer-Taylor jest wykładowcą COAPE oraz dyrektorem COAPE Polska do spraw weterynaryjnych. COAPE (Centre of Applied Pet Ethology) jest pierwszą i największą instytucją szkoleniowej w Wielkiej Brytanii, która kształci behawiorystów i trenerów zwierząt towarzyszących. W COAPE powstał model EMRA, uznane narzędzie pracy wielu behawiorystów i trenerów na całym świecie., które opisano w książce „EMRA Intelligence: The revolutionary new approach to treating behaviour problems in dogs.”

Dr Falconer-Taylor prowadzi wykłady i konsultacje w wielu krajach na całym świecie, publikuje artykuły w prasie dla lekarzy weterynarii oraz w innych specjalistycznych magazynach. Jest również autorem bloga na stronach internetowych COAPE. Z jego publikacji korzysta wiele organizacji zrzeszających trenerów i behawiorystów z całego świata.

Dr Falconer-Taylor jest międzynarodowym konsultantem wielu firm produkujących artykuły dla zwierząt domowych, m.in. zajmuje się rozwojem i oceną ryzyka związanego ze stosowaniem psich zabawek produkowanych z myślą o dobrostanie zwierząt i budowaniu więzi z opiekunami. Regularnie prowadzi szkolenia i seminaria dla organizacji Dog Trust, największej organizacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, która otacza opieką bezdomne zwierzęta. Był również zaangażowany w rozwój programu The Puppy Plan, który powstał w 2012 roku i miał drugą edycję w roku 2014. Program był owocem współpracy Dog Trust i Kennel Club.  Zasiada również w panelu doradczym organizacji International Cat Care.

Przedmiotem jego zainteresowań jest badanie procesów poznawczych zwierząt towarzyszących, ich emocjonalności, sposobu odżywiania i jego wpływu na zachowanie oraz neurofizjologia stosowana, farmakologia i leczenie zaburzeń zachowania. Motto, które mu przyświeca brzmi: Klucz do dobrostanu zwierząt leży we właściwej edukacji.

Organizator

COAPE Polska

Logo_COAPE_2016

Szczegóły na:

http://coape.pl/seminarium-bol-lek-depresja-a-emocje-i-zachowanie-aspekty-praktyczne-w-praktyce-weterynaryjnej-i-pracy-behawiorysty-zwierzat

 

Nasi klienci